Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

‘Solidarno??, Samotno??, Rewolucja’

Obchody Roku Czes?awa Mi?osza w ramach 2011 Dublin Writers Festival z udzia?em Adama Zagajewskiego oraz Seamusa Heaney, Dennisa O’Driscoll, Julie O’Callaghan and Gerarda Smyth.

Miejsce: Samuel Beckett Theatre, Trinity College Dublin, D2
Data: sobota, 28 maja, godz:19:30
Bilety: €15/€12.50 ulgowe

Czes?aw Mi?osz, polski laureat nagrody Nobla, by? jednym z najbardziej znacz?cych poetów XX wieku. Z okazji obchodów 100. rocznicy jego urodzin, 4 irlandzkich poetów przeczyta i podda pod dyskusj? wybrany wiersz Mi?osza, który ma dla nich szczególne znaczenie. Wieczór rozpocznie si? wprowadzeniem nt. poezji Cz. Mi?osza przez Adama Zagajewskiego, wybitnego polskiego poet? i kandydata do nagrody Nobla w 2010r.

Zycie i twórczo?? Czes?awa Mi?osza by?o ukszta?towane przez wiele decyduj?cych wydarze? w historii XX-wiecznego ?wiata. Jako dziecko, Mi?osz by? ?wiadkiem Rewolucji Pa?dziernikowej oraz Pierwszej Wojny ?wiatowej. Pó?niej, w Warszawie okupowanej przez Nazistów, sta? si? on centraln? postaci? podziemia literackiego. Po Powstaniu w Getcie Warszawskim, Mi?osz wyjecha? zagranic?, najpierw do Francji, nast?pnie do Kalifornii. Zosta? laureatem literackiej nagrody Nobla w 1981r.

Kanon Mi?osza obejmuje wiele gatunków literackich, aczkolwiek jego poezja to zdecydowanie najtrwalsza spu?cizna po nim – jest to poezja przepe?niona literacko?ci? i metafizyczno?ci?, jak i do?wiadczeniem tu?aczki i pi?tnem sumienia politycznego.

Wi?cej informacji o wydarzeniu: http://www.dublinwritersfestival.com/event/czeslaw-milosz-%e2%80%93-a-centenary-celebration

Informacje o Czes?awie Mi?oszu: http://www.milosz365.pl/

Informacje o Adamie Zagajewskim: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_zagajewski_adam

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.