Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

136 tys Polaków za granic? zag?osuje

Szanowni Pa?stwo,

Bardzo dzi?kujemy, ?e przy??czyli si? Pa?stwo do kampanii “Gdziekolwiek b?dziesz, zag?osuj”. Cieszymy si?, ?e razem mo?emy zach?ca? Polaków do udzia?u w wyborach prezydenckich.

Jak informuje Pa?stwo Komisja Wyborcza, do dnia 18.06.2010 r. pobrano 202 tys. za?wiadcze? uprawniaj?cych do g?osowania poza miejscem zamieszkania, za granic? do spisu wyborców dopisa?o si? 136 tys., a w Polsce 78 tys. W porównaniu z rokiem 2005 dane te wynosi?y odpowiednio 61 tys., 74 tys. i 30 tys. wyborców.

Natomiast z nowej mo?liwo?ci g?osowania przez pe?nomocnika chce skorzysta? prawie 4 tys. g?osuj?cych.

Mamy nadziej?, ?e wp?ynie to pozytywnie na frekwencj? wyborcz? i Polacy gdziekolwiek b?d?, zag?osuj?!

Dotyczy to równie? kibiców ?ledz?cych rozgrywki Mistrzostw ?wiata w Pi?ce No?nej. Specjalnie dla nich przygotowali?my nasz najnowszy spot radiowy:

http://www.gdziekolwiek-bedziesz.pl/pl/aktualnosci;a-15

Wi?cej informacji na www.gdziekolwiek-bedziesz.pl oraz na Facebooku (mamy ju? ponad 3,5 tys. fanów):

http://www.facebook.com/gdziekolwiekbedziesz#!/gdziekolwiekbedziesz?ref=ts

Pozdrawiam i ?ycz? prostej drogi do lokali wyborczych w niedziel? :)

Emilia Legieta
Fundacja FOR

Share

Tagi: ,

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.