Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Apel do kombatantow oraz osob represjonowanych

Urz?d ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych prosi o dokonanie rozpoznania aktualnej liczby kombatantów i ofiar represji, a takze ich
najwazniejszych problemów i oczekiwa? wobec polskich w?adz. Dotyczy to osób zrzeszonych w organizacjach oraz niezrzeszonych. W attachment
(za??cznik) dwie ankiety. Je?eli istniej? takie osoby w Irlandii to proszone s? o wype?nienie jednej z ankiet i przes?anie mozliwie przed
30 kwietnia b.r. na adres: Pani Agnieszka Pacyga (Sekretarz Wydz.Konsularnego), Embassy of Poland - Consular Section,  4-8 Eden
Quay, Dublin 1. Uzyskane dane b?d? wykorzystane w budowie systemu opieki pa?stwa polskiego nad kombatantami i ofiarami represji
zamieszka?ymi za granic?. Mo?liwo?? otrzymania w przysz?osci pomocy socjalnej.

Ankiety do pobrania ankieta stowarzyszenia oraz ANKIETA

Would you know about any Polish person(s) in Ireland who is an Ex-Serviceman (Servicewoman)/WW2 Combatant or who was in the past
subjected to political repression? Urz?d ds Kombatantow i Osob Represjonowanych  (Office for War Combatants/Veterans and Victims of
Repression) wishes to hear from such people and to be informed about their main problems. Attached are Questionnaires which should be
filled and sent directly to Ms Agnieszka Pacyga, Polish Embassy, Consular Section, 4-8 Eden Quay, Dublin 1.;  possibly by April 30,
2011.
Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.