Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Author Archive for Emilia Marchelewska

<!--:en-->Integration and diversity: The challenge of representation for ethnic minority led organisations in Ireland<!--:-->

Integration and diversity: The challenge of representation for ethnic minority led organisations in Ireland

MARTIN LUTHER KING DAY EVENT: Integration and diversity: The challenge of representation for ethnic minority led organisations in Ireland Monday 19 January 2009 7.00- 9.30 pm Thomas Davis lecture theatre, Arts Building, TCD SPEAKERS: Issah Huseini – NCP coordinator Cherif Labreche – Information Officer, Cairde Sylvia Adamska – NCP Cork Development Worker Details on http://www.tcd.ie/immigration/networks/news.php

<!--:en-->Are we so different?  Migrants and the Policy Complaints Process in Ireland.<!--:-->

Are we so different? Migrants and the Policy Complaints Process in Ireland.

TII Seminar with Garda Ombudsman Commission The Garda Ombudsman Commission has noted the important content of Trinity’s Immigration Initiative, particularly how its own work falls within the Trinity Immigration Initiative research theme of National Policy Impacts. To that end, the TII presents, as part of its seminar series, Ms. Carmel Foley, Garda Siochana Ombudsman Commissioner […]

<!--:pl-->Informacja o wyborach lokalnych na Orkiestrze<!--:-->

Informacja o wyborach lokalnych na Orkiestrze

Oko?o 150 osób skorzysta?o z Wyborczego Punktu Informacyjnego zorganizowanego przez Forum Polonia podczas Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w sztabie Polskiego Expressu.

W punkcie mo?na by?o dowiedzie? si? wi?cej na temat wyborów lokalnych w Irlandii, wymogu rejestracji oraz cech charakteryzuj?cych kandydata na radnego, a tak?e uzyska? pomoc w wype?nieniu formularza rejestracyjnego.

Zg?aszamy zagadnienia na kolejne spotkanie FP

Zg?aszamy zagadnienia na kolejne spotkanie FP

Kolejne spotkanie Forum Polonia odb?dzie si? w nadchodz?c? niedziel? 18 stycznia, 2009 roku o godzinie 13.45 w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place (Dublin 2). Prosimy o zg?aszanie propozycji zagadnie? do omówienia na Forum. Nale?y je nadsy?a? do Sebastiana Widla z IPS , który poprowadzi to spotkanie na adres: sebastian.widel@gmail.com. Tematy do przedstawienia na Forum […]

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Kolejny fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Dublinie odb?dzie si? w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2. Jest wspierany przez osoby i organizacje uczestnicz?ce w Forum Polonia m.in. IPS, Foka, SIPTU, Polski Herald. Forum przygotowa?o te? Wyborczy Punkt Informacyjny. Ju? po raz trzeci redakcja magazynu Polski Express oraz […]

Podsumowujemy realizacj? projektu ‘Polacy g?osuj?’ w 2008 roku

Podsumowujemy realizacj? projektu ‘Polacy g?osuj?’ w 2008 roku

Forum Polonia zainicjowa?o Projekt Obywatelski „Polacy g?osuj?” we wrze?niu 2008, by wyj?? z informacj? na temat wyborów lokalnych w Irlandii do Polaków mieszkaj?cych na wyspie. Pi?cioro uczestników Forum wzi??o udzia? w szkoleniu zorganizowanym przez Dublin City Council Uczestnicy forum dotarli osobi?cie do oko?o 1100 osób przeprowadzaj?c sesje informacyjne w swoich grupach / organizacjach tj. Korpusy […]

Wesprzyj przedsi?biorczo?? mniejszo?ci etnicznych w Dublinie

Wesprzyj przedsi?biorczo?? mniejszo?ci etnicznych w Dublinie

Next scheduled focus group on immigrant entrepreneurship is on Tuesday, 6 January at 2:00 PM. We will be at Bawnogue Enterprise and Community Centre, Bawnogue Road, Clondalkin, Dublin 22. Tel: 457 9662. A map is available at their Website, http://www.enterpriseaction.ie/graphics/d22.gif, or from Enterprise Action at 01- 457 9662 or email info@enterpriseaction.ie. On Friday, January 9, […]

Foca’s Xmas Party

Foca’s Xmas Party

Ho.. ho.. Merry Christmas :) ?wi?ta zbli?aj? si? z zawrotna pr?dko?ci? :) W grudniu jak to w grudniu rozchwytywani jeste?my na ró?nego rodzaju Xmas Parties. Grupa Artystyczna Foca równie? chce was porwa? na jedno z nich :) Mianowicie to juz drugi fundraising naszej niezwykle utalentowanej grupy.