Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Category: Koncerty

Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski po raz pierwszy w Irlandii!

Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski po raz pierwszy w Irlandii!

„Pasjans na Dwóch” to tytuł niezwykłego koncertu Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorowskiego. Po latach znajomości obaj artyści postanowili stworzyć wspólny projekt muzyczny. Nie jest to pojedynek, lecz poetycka próba przekonania słuchaczy, by nie przenosić stolicy do Krakowa; że jak pada to na Brackiej, a fontanny sie dziwią, skąd mają tyle łez.

Polish Top Festival 2014

Polish Top Festival 2014

W imieniu organizatora, Gigujemy.com, zapraszamy na Największe Wydarzenie Muzyczne dla Polonii w Irlandii, na którym usłyszysz gwiazdy takie jak: SYLWIA GRZESZCZAK • Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów • Jej pierwsza solowa płyta „Sen o przyszłości” wkrótce po premierze uzyskała tytuł platynowej, a promujący ją singiel „Małe rzeczy” szturmem podbił radiowe notowania i stał się jednym z największych […]

FREE[DOM POLSKI] - Święto Niepodległości

FREE[DOM POLSKI] – Święto Niepodległości

  11 listopada 2012 Irish Polish Society (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) oraz Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny zapraszają na obchody Święta Niepodległości. Adres 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2. W tym roku dwie polonijne organizacje postanowiły połączyć swoje siły i wspólnie celebrować listopadowe Święto Narodowe. http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Świeto_Niepodległości Podczas imprezy FREE[DOM] POLSKI przygotowano atrakcyjny program, w którym znajdzie się wystawa prac polskich […]

Festiwal Kultury Polskiej w Cork

Festiwal Kultury Polskiej w Cork

Stowarzyszenia MyCork organizuje po raz szósty Festiwal Kultury Polskiej. W dniach 4-18 listopada Cork ogarną pozytywne, biało-czerwone wibracje. Gorąco polecamy! Plan Festiwalu Kultury Polskiej Cork 2012 I. Koncert duetu irlandzko-polskiego Tony Milner i Wacław Juszczyszyn – Jurorzy Koknursu Piosenki Polskiej zagrają specjalny koncert. Tony Milner – wokalista i gitarzysta z Cork; Wacław Juszczyszyn – lider […]

Mo?liwo?? organizacji koncertu oMarry No Wane

Mo?liwo?? organizacji koncertu oMarry No Wane

Marry No Wane planuje wyst?py w Europie. Informacje o zespole dost?pne s? na www.marrynowane.com, gdzie równie? pos?uchac trzech utworów zrealizowanych na antenie TVP Szczecin 29.03.2011. Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza zespó? do Dublina. Grupy ch?tne do organizacji koncertu w innych cz??ciach Irlandii proszone s? o kontakt z Krzysztofem Kiedrowskim: 0877951446 lub kristofkiedrowski@gmail.com.

Kabaret Ani Mru Mru w Irlandii

Kabaret Ani Mru Mru w Irlandii

Organizatorzy prosz? o rozpropagowanie informacji. Czer? czy biel? Pod takim has?em zobaczymy nowy program kabaretu Ani Mru Mru, który wyst?pi 11 i 12 czerwca Cork i Dublinie. Ju? dzisiaj serdecznie zapraszamy na imprez?. To gwarancja dobrze sp?dzonego wieczoru z porcj? humoru w najlepszym wykonaniu. Lubelski kabaret Ani Mru Mru, który w tym roku otrzyma? specjalna […]

Koncert ku czci Henryka Goreckiego - NCH, 12 marca

Koncert ku czci Henryka Goreckiego – NCH, 12 marca

Ostatnie kompozycje Henryka Miko?aja Góreckiego w wykonaniu Kwartetu ?l?skiego Koncert zorganizowany dla uczczenia pami?ci niedawno zmar?ego Henryka Miko?aja Góreckiego. Data: 12 marca 2011, 20:30, Miejsce: National Concert Hall, Kevin Barry Room, BIlety: €12/€10 National Concert Hall Box Office Tel:  01 417 0000 www.nch.ie, Kwartet ?l?ski – ponad 1000 koncertów, 100 premier. Szymon Krzeszowiec- skrzypce I, […]

Krzysztof Penderecki w Irlandii

Krzysztof Penderecki w Irlandii

Pro?ba o rozpropagowanie wydarzenia. Info mo?na przes?a? te? do angloj?zycznych wspó?pracowników i przyjació?. W dniach 10 -12 wrze?nia zapraszamy na odbywaj?c? si? ju? po raz trzeci w Castletown House seri? koncertów muzyki powa?nej. Tegorocznym go?ciem honorowym b?dzie jeden z najwybitniejszych wspó?czesnych dyrygentów i kompozytorów, Krzysztof Penderecki, autor takich utworów jak Ofiarom Hiroszimy – tren, Pasja […]

KWADROFONIK

KWADROFONIK

Po raz pierwszy w Dublinie KWADROFONIK Jedyny tego rodzaju kwartet w Polsce i jeden z niewielu na ?wiecie przedstawi niezwyk?y dialog muzyczny mi?dzy fortepianami a instrumentami perkusyjnymi. “By?em tu, Fryderyk” Po??czyenie autentycznej, surowej muzyki ludowej z cytatami dzie? Chopina. Niekonwencjonalna zabawa chopinowsk? harmoni?, prowadz?ca od ?ród?a, przez inspiracj?, a? do fascynacji geniuszem Chopina. Emilia Sitarz […]

Polonia dla powodzian

Polonia dla powodzian

Trwa wielka zbiórka charytatywna i koncerty na rzecz ofiar tegorocznej powodzi w Polsce Jak pomóc komu?, kogo dom znikn?? pod tafl? jeziora? Czego potrzebuje rodzina, której dorobek porwa?a rw?ca rzeka, wylewaj?ca si? ponad wa?ami przeciwpowodziowymi? Ile ?rodków b?dzie potrzebnych na odbudow? setek szkó?, szpitali, bibliotek, zak?adów produkcyjnych, mostów, kilometrów dróg, hektarów pól i stad zwierz?t […]