Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Cork: Polskie Karaoke

W sobot? 16 maja b.r., w pubie An Spailpin Fanac w Cork mia? miejsce kolejny wieczór karaoke polskich przebojów pod patronatem medialnym Stowarzyszenia MyCork.

Publiczno?? dopisa?a, ch?tnych do ?piewania by?o tak du?o – ?e nie wszyscy zd??yli wyst?pi?. Bohaterkami wieczoru by?y dwie Irlandki, które chocia? nie zna?y ani s?owa po polsku, dzielnie próbowa?y ?piewa? jedn? z piosenek Lady Pank ;-)

Organizatorem polskich wieczorów karaoke jest Dj Versall, patronat medialny nad tym wydarzeniem obj?? portal www.MyCork.org.

Stowarzyszenie MyCork przekaza?o równie? jako nagrody w konkursie karaoke wej?ciówki: do kina i na wyst?p Ireneusza Krosnego, który za tydzie? ma go?ci? w Cork.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
560