Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Dzien Informacyjny Matki i Dziecka

Zapraszamy na cykl dzien-matkiseminariów na temat zdrowia i ?wiadcze? rodzinnych
Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka organizacje zwi?zane z Forum Polonia oraz Polski Express zapraszaj? na Dzie? Informacyjny, podczas którego mamy – obecne i przysz?e – oraz ca?e rodziny mog? zasi?gn?? porad z zakresu zdrowia, pomocy spo?ecznej i prawa pracy. Od godziny 12.30 b?d? trwa?y 45-minutowe seminaria prowadzone przez specjalistów z ró?nych dziedzin.  Program seminariów:

  • Cairde, organizacja zdrowia – jak korzysta? z irlandzkiej s?u?by zdrowia? Co zrobi? z wysokim rachunkiem szpitalnym? Na jak? opiek? dla kobiet w ci??y mog? liczy??
  • Siptu – Co mój pracodawca powinien mi zapewni?, je?li zajd? w ci???? Jakie prawa przys?uguj? pracuj?cym rodzicom?
  • Cross Care – Child Benefit i co dalej?
  • Dublin City Council – Jak miasto mo?e Ci pomóc w kupnie w?asnych czterech k?tów?
Organizacje te b?d? równie? mia?y stoiska informacyjne i b?d? udziela?y indywidualnych porad. Dla pociech zaplanowany jest k?cik czytania bajek.
Wst?p na imprez? jest bezp?atny.

Dzie? Informacyjny dla Matki i Dziecka

POSK, 20 Fitzwilliam Square, D2

Sobota 6 czerwca

Start: 12.00.

Zapisy na seminaria i konsultacje: info@forumpolonia.org. Zg?o? pytanie ju? dzi?! 

Wi?cej informacji na www.forumpolonia.org oraz polskiexpress.ie 

Partnerzy: POSK, Kurier Polski, Red Pepper Design, nadajemy.ie, www. itve.p

PRZEKAZ INFO DALEJ

kontakt:Emilia Marchelewska, info@forumPolonia.org


Share

Tagi:

Kategoria: Seminaria

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.