Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Europeajskie Dni Pracy i Informacji

Europeajskie Dni Pracy i InformacjiW dniach 27-28 marca 2009 odb?d? si? w Dublinie Europejskie Dni Pracy i Informacji.

Informacji na temat pracy oraz mo?liwo?ci zatrudnienia oraz warunków ?ycia i pracy udziela? b?d? pracodawcy oraz doradcy EURES (rekruterzy mi?dzynarodowi) z nast?puj?cych krajów: Belgia, Holandia, Hiszpania, Litwa, ?otwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, S?owenia, S?owacja.

FÁS Jervis Street Training Centre,
Jervis (Jervis Street), Dublin 1

Pi?tek – 27 marca – godz. 17.30 – 21.00
Sobota – 28 marca – godz. 10.00 – 16.00

WST?P WOLNY

Share

Tagi: , ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
590