Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Galowy koncert Chopinowski

Prezydent Irlandii Mary McAleese b?dzie uczestniczy? w Gali Chopinowskiej z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i Dnia Konstytucji 3 Maja.

W dniu 6 maja 2010 wybitna polska pianistka Ewa Pob?ocka wyst?pi na solowym koncercie w National Concert Hall w celu upami?tnienia dwusetnej rocznicy urodzin F. Chopina oraz uczczenia Dnia Konstytucji 3 Maja. Koncert jest zorganizowany przez Ambasad? RP w Dublinie i National Concert Hall.

Ewa Pob?ocka jest niezwykle uznan? i utalentowan? pianistk?. Po uko?czeniu studiów na Akademii Muzycznej w Gda?sku, uczestniczy?a w wielu presti?owych konkursach pianistycznych w ca?ej Europie, na których otrzyma?a liczne nagrody, w?ród nich Medal im. Johna Fielda. Wyst?powa?a w presti?owych salach koncertowych na ca?ym ?wiecie i teraz zosta?a zaproszona przez Ambasadora RP w Irlandii, aby w maju 2010r. zagra? dla irlandzkiej publiczno?ci.

Wiele niezwykle znacz?cych osobisto?ci zarówno ze ?wiata sztuki jak i polityki b?dzie obecnych na Galowym Koncercie Chopinowskim. Go?ciem honorowym wieczoru b?dzie Prezydent Irlandii Mary McAleese. Podczas uroczystej gali nie zabraknie tak?e cz?onków Honorowego Komitetu Roku Chopinowskiego w Irlandii, który mo?e poszczyci? si? takimi osobisto?ciami jak noblista Seamus Heaney, pianista John O’Conor, czy dramaturg Brian Friel. W tym niezwykle wa?nym wydarzeniu b?d? uczestniczy? tak?e reprezentanci wszystkich ambasad z siedzib? w Irlandii.

Na koncercie nie zabraknie tak?e akcentów irlandzkich gdy? publiczno?? b?dzie mia?a przyjemno?? wys?uchania kilku utworów autorstwa Johna Fielda. Wybitny irlandzki kompozytor, pianista i pedagog by? ogromnym ?ród?em inspiracji dla Fryderyka Chopina oraz twórc? nokturnu – gatunku udoskonalonego przez polskiego kompozytora.

Share

Tagi:

Kategoria: Koncerty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.