Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy obradował w Warszawie i Pułtusku w dniach od 24 do 26 sierpnia 2012 r. Honorowy patronat nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Hasło tegorocznych obrad z udziałem ponad trzystu delegatów organizacji polonijnych z różnych części świata brzmiało: „…by czuć się Polakiem”.

Zjazd rozpoczął się w dniu 24 sierpnia mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce sprawowaną przez Eminencję Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski oraz Eminencję Księdza Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę Warszawskiego.

Ksiądz Arcybiskup przywołał słowa Jana Pawła II wygłoszone do emigrantów: „Nie można o Was myśleć wychodząc od pojęcia „emigracja”. Trzeba myśleć wychodząc od słowa „ojczyzna”. Zwrócił także uwagę na istotną rolę kościoła w utrzymywaniu łączności z krajem, pielęgnowaniu polskich wartości i tradycji, a przede wszystkim w zachowaniu języka polskiego.

W tym samym dniu na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przywitał uczestników Zjazdu. Prezydent w swojej wypowiedzi zachęcał Polaków do integracji z lokalnym środowiskiem oraz do większej aktywności Polaków w życiu politycznym kraju zamieszkania. Prezydent podkreślił, iż bogatsza Polska jest obecnie partnerem innych krajów i Polacy mieszkający poza granicami kraju mogą być dumni z pozycji Polski.

Kolejnym punktem programu było otwarcie obrad Polonii i Polaków z Zagranicy kolejny raz w Sali Plenarnej Sejmu RP (co stanowiło symbol łączności Polonii i Polaków z zagranicy z krajem ojczystym). Uroczystego otwarcia obrad dokonał Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk. Po inauguracji zostały wygłoszone referaty:

· „Polonia wczoraj, dziś i jutro”: Wiceprezes Rady Polonii Świata Helena Miziniak

· „Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski”: Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowo-Polskiego Frank Spula oraz prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowski

· „Oświata polska i polonijna poza granicami kraju”: Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat

· „Duszpasterstwo polonijne”: sekretarz Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji ks. prałat Stanisław Budyn w imieniu przewodniczącego Komisji do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Konferencji Episkopatu Polski bp. Wiesława Lechowicza

·„Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą”: Członek prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Tomasz Prokop

Następnie delegaci rozpoczęli pracę w komisjach:

I. ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski

II. ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju

III. ds. duszpasterstwa poza granicami Kraju

IV. ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków

V.ds. młodego pokolenia

Przemówienia do uczestników Zjazdu skierowali również Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz , podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Mirosław Sielatycki, Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł Adam Lipiński oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pan Longin Komołowski .

Kolejne dwa dni uczestnicy Zjazdu spędzili w Pułtusku, poświęcając czas na prace w komisjach problemowych. Wysłuchanie przez delegatów sprawozdań z prac komisji oraz podjęcie uchwał zakończyło obrady IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Na tegorocznym Zjeździe Polaków zamieszkujących w Republice Irlandii reprezentowała Marta Szutkowska-Kiszkiel – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, członek Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej oraz Beata Molendowska prowadząca Dział Edukacji w ramach organizacji parasolowej Forum Polonia i organizator licznych projektów dla dzieci i młodzieży w Irlandii. Panie brały aktywny udział w obradach Sejmu Polonijnego angażując się w prace komisji ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju oraz ds. młodego pokolenia, które zaowocowały sformułowaniem listy wniosków skierowanych do przedstawicieli Rządu, Parlamentu oraz organizacji pozarządowych współpracujących z Polonią Świata. Ww. wnioski zwracały uwagę min. na problem rozproszenia baz kontaktów i forów wymiany informacji, a także na konieczność stworzenia platformy materiałów i źródeł pomocnych w prowadzeniu projektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

W celu uzyskania dalszych informacji odsyłam także na stronę Wspólnoty Polskiej oraz na www.zjazdpolonii.pl

Honorowy Patronat nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Komitet Honorowy Zjazdu:

Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk
Prymas Polski

Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

Jacek Cichocki
Minister Spraw Wewnętrznych

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

Ks. Biskup Wiesław Lechowicz
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Lech Wałęsa
Prezydent RP w latach 1990-1995
SWP

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.