Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Kolejny zjazd Forum 6 marca

Forum Polonia (FP) ma ju? 2 lata! Kolejny zjazd odb?dzie si? w sobot? 6 marca, 2010r.

Z tej okazji grupa organizacyjna przygotowa?a program, który nie tylko, tradycyjnie umo?liwi poznanie si? i wymian? informacji, ale tak?e zainicjuje nowy program szkoleniowy dla dzia?aczy polonijnych.

Zjazd oficjalne rozpocznie Jego Ekscelencja Pan Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski. W?ród zaproszonych go?ci znajdzie si? Monica Anne Brennan z Integration and Information Centre for Ireland.

Szczegó?owy program ju? wkrótce.

Prosimy o zg?aszanie nowych projektów i dzia?a?, jakie chcieliby?cie przedstawi? cz?onkom forum i przekazanie informacji osobom zainteresowanym uczestnictwem.

info@forumpolonia.org.

Miejsce –Dublin, szczegó?y w terminie pó?niejszym

Cz??? oficjalna 10.00-18.30

Cz??? integracyjna 20.30

Organizatorzy zapewniaj? lunch i przek?ski, staramy si? o dofinasowanie kosztów dojazdu.

Cel zjazdu:

  1. Wymiana kontaktów i do?wiadcze? przedstawicieli organizacji, dzia?aj?cych na rzecz Polaków w Irlandii.
  2. Poznanie potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz – podstawa dla raportu.
  3. Dookre?lenie wizji i misji Forum Polonia
  4. Inauguracja programu warsztatów.

Grupa organizacyjna:

Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, IPS) , Anna Pa? (Polski Express), Barnaba Dorda (Siptu), Tomasz Machura (POSK), Beata Molendowska (My Cork), Sebastian Widel (IPS), Marta S?otwi?ska (GIPA)

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania FP, Wydarzenia

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. bogaga pisze:

    jestem bardzo zainteresowana ucstniczeniem w tej imprezie tj zjazd Forum Polonia . Czy powinnam mie? zaproszenie, je?li tak to jak je uzyska?. Dzi?kuj?.
    Agnieszka