Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

KWADROFONIK

Po raz pierwszy w Dublinie KWADROFONIK
Jedyny tego rodzaju kwartet w Polsce i jeden z niewielu na ?wiecie przedstawi niezwyk?y dialog muzyczny mi?dzy fortepianami a instrumentami perkusyjnymi.

“By?em tu, Fryderyk”

Po??czyenie autentycznej, surowej muzyki ludowej z cytatami dzie? Chopina. Niekonwencjonalna zabawa chopinowsk? harmoni?, prowadz?ca od ?ród?a, przez inspiracj?, a? do fascynacji geniuszem Chopina.

Emilia Sitarz i Bart?omiej W?sik – piani?ci
Magdalena Kordylasi?ska i Mi?osz P?kala -perkusi?ci

Precyzja wykonania, ?ywio?owo?? oraz dar nawi?zywania bezpo?redniego kontaktu z publiczno?ci?

Ka?dy koncert to doskona?y spektakl muzyczno-teatralny
D?wi?kowe widowisko oparte na improwizacji i zaskakuj?cych rozwi?zaniach.

www.artpolonia.org

Share

Tagi:

Kategoria: Koncerty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.