Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Media w Irlandii: Polacy wysy?aj? do kraju miliony euro

Oko?o 840 milionów euro przes?ali do kraju w zesz?ym roku Polacy pracuj?cy w Irlandii – informuje londynek.net.

To jedna pi?ta wszystkich pieni?dzy sp?ywaj?cych do Polski od ludzi przebywaj?cych poza jego granicami w celach zarobkowych. Jak oblicza The Irish Times, przeci?tny Polak pracuj?cy na Zielonej Wyspie wysy?a bliskim niemal 4 tys. euro ka?dego roku.

Suma pieni?dzy przekazywana do kraju najwy?szy wska?nik osi?gn??a w 2008 roku i od tego czasu systematycznie maleje. Wed?ug Jamesa Wickhama z Trinity College Dublin, ma to zwi?zek ze spadaj?c? liczb? polskich emigrantów.

Fot. AFP

Fot. AFP

Oko?o 840 milionów euro przes?ali do kraju w zesz?ym roku Polacy pracuj?cy w Irlandii – informuje londynek.net.

To jedna pi?ta wszystkich pieni?dzy sp?ywaj?cych do Polski od ludzi przebywaj?cych poza jego granicami w celach zarobkowych. Jak oblicza The Irish Times, przeci?tny Polak pracuj?cy na Zielonej Wyspie wysy?a bliskim niemal 4 tys. euro ka?dego roku.

Suma pieni?dzy przekazywana do kraju najwy?szy wska?nik osi?gn??a w 2008 roku i od tego czasu systematycznie maleje. Wed?ug Jamesa Wickhama z Trinity College Dublin, ma to zwi?zek ze spadaj?c? liczb? polskich emigrantów.

W pierwszych dziewi?ciu miesi?cach tego roku 7 tys. rodaków ubiega?o si? o Personal Public Service Number (PPS) pozwalaj?cy podj?? prac? w Irlandii, to o 60 proc. mniej ni? w tym samym czasie w 2009 roku. Jak dodaje Wickham: “Nie mo?emy jednak stwierdzi? czy Polacy, którzy opuszczaj? Irlandi? wracaj? do Polski, czy po prostu przenosz? si? do innego kraju”.

Od 2004 roku, kiedy to Polska wst?pi?a w struktury Unii Europejskiej, ponad 4.5 miliarda euro zosta?o przes?anych do ojczyzny przez Polaków pracuj?cych w Irlandii.

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentarze (2)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Kokuszka pisze:

    Wielu Polaków wraca do Polski ale jest te? grupa która ju? na sta?e ?yje na zielonej wyspie i oni ju? mog? nazywa? Irlandi? swoj? ojczyzn?. Sam tutaj ?yj? i widz? ?e s? tu ludzie by tylko zarobi? i wyjecha? ale s? i tacy któ?y wi??? swoj? przysz?o?? z tym krajem. Co? o prac? coraz ci??ej, ?ycie dro?sze wi?c coraz mniej przyje?d?a.

  2. Polonia pisze:

    I pomy?le?, ?e na Wyspach kryzys, a Polacy tabunami wracaj? do Polski. Sk?d te pieni?dze p?yn?? To dopiero zagadka.