Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]W dniach 7 – 9 listopada b.r. , odb?dzie si? w Cork chyba najwa?niejsze polonijne wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie MyCork, czyli II Festiwal Kultury Polskiej. Koordynatork? tego projektu jest p. Aneta Szarek.

Poni?ej przedstawiam oficjalny plan wydarze? II Festiwalu Kultury Polskiej w Cork:

Pi?tek, 7 listopada

19:00 – oficjalny bankiet rozpoczynaj?cy festiwal w Hotelu Victoria. W?ród zaproszonych go?ci znajduj? si? ambasador RP dr Tadeusz Szumowski oraz przedstawiciele irlandzkich w?adz lokalnych. Podczas bankietu odb?dzie si? wystawa fotografii polskiego artysty mieszkaj?cego w Cork, p. Grzegorza Rekasa.

22:00 – pota?cówka przy polskiej muzyce w klubie nocnym Bodega. Podczas imprezy zaplanowany zosta? pocz?stunek sk?adaj?cy si? z chleba z tradycyjnym polskim smalcem.

Sobota, 8 listopada

11:00 – 16:00 – zabawy integracyjne dla polskich oraz irlandzkich dzieci zorganizowane przez p. Justyn? Józefowicz, inicjatork? kampanii Mama, Tata & Myself. Impreza odb?dzie si? w Hotelu Victoria. Wst?p wolny.

Ogólny plan zaj??:

– tworzenie wierszy z fragmentów znanych tekstów literackich
– rekord na najd?u?sz?/najwi?ksz? kolorowank?
– potyczki teatralne
– wystawa prac plastycznych
– komiks (nak?adanki)
– du?a mapa Polski
– puzzle
– uk?adanie mapek Polski i Irlandii
– legendy polsko-irlandzkie
– gra w polskie monopoly
– kr?cenie filmu
– stomp
– malowanie buziek
– konkursy
– pokaz filmu Piotru? i wilk i innych

14:00 – 16:00 mecz towarzyski Polska vs Irlandia w o?rodku sportowym “Nemo” na Douglas w Cork.

17:00 – 18.00 pokaz akrobatyki grupy Duo Adversus oraz breakdance w wykonaniu Arka Kopczy?skiego.

Niedziela, 9 listopada

11:00 – wernisa? grafiki a takze malarstwa w CIT Cork School of Music. Swoje prace zaprezentuj? dwie polskie artystki, na stale mieszkaj?ce w Cork p. Anna Ziarniewicz oraz p. Magdalena Wojciechowska. Wystawa praca potrwa do ko?ca listopada.

20:00 – koncert zespo?u “Ajagore”, który odb?dzie si? w The Crane Lane Theatre. Koncert b?dzie nieodp?atny dla widowni.

Szczegó?owe informacje b?dzie mo?na uzyska? na stronie: www.mycork.org[/lang_pl]

[lang_en]The Festival of Polish Culture will be launched on 07 November, 2008. During the three day festival, we will be hosting a variety of Polish artists willing to present their artistic endeavours. All cultural events being held during the festival aim to meet the needs of every individual, from both Poland and Ireland and are addressed to children as well as adults.

The festival will commence with the official opening ceremony held at the Victoria Hotel on Friday, 07 November. The evening will conclude with the Polish Night Party at the Bodega Club during which one can enjoy typical Polish cuisine and listen to modern Polish music. The party begins at 10pm.

Saturday, 08 November, begins with the variety of interactive activities for Polish and Irish children organised by the Mama, Tata & Myself Campaign. This event, for which admission is free, will take place at the Victoria Hotel from 11 am – 4 pm. On this day we have also organised a friendly soccer tournament, Poland vs. Ireland, for which all spectators are welcome. The match will take place will take place in the Nemo Sports Centre in Douglas from 2pm -4 pm.

A part of this year’s festival will be also a performance of the polish break-dancing group Duo Aversus followed by the breakdance show of Arkadiusz Kopczynski. Their performance will take place at the Victoria Hotel from 5 pm-6pm.

On Sunday, 09 November Polish Art Exhibition will be launched in CIT Cork School of Music. Ania Ziarniewicz will present black and white prints while Magdalena Wojciechowska oil paintings and textiles. The Exhibition will be opened from 11am-6pm.

This years festival will be also hosting the Ajagore Polish folk-rock band whose concert will be held at The Crane Lane Theatre on 09 November, 2008 at 8 pm. Admission is free.

The upcoming festival will not only contribute to the Irish-Polish integration, but will also provide answers for the growing need for information about Poland among the Irish society.[/lang_en]

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.