Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

MyCork: przygotowania do Parady

Cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia MyCork przygotowuj? si? do zorganizowania “polskiej” cz??ci tegorocznej Parady ?w. Patryka.

Koordynatork? tego projektu zosta?a p. Marcelina W?odarz. Tematem tegorocznej Parady w Cork, wspó?organizowanej przez Blackrock Castle Observatory, jest “Cosmic Chaos”.

W ubieg?ym roku po udziale w Paradzie, Stowarzyszenie MyCork otrzyma?o od w?adz miasta nagrod? za “Best overall entry”.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
580