Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: VII Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]4 pa?dziernika, w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, VII “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym VII “Rozmów…” by? Dominik W?och, który wzorem ?redniowiecznych pielgrzymów dotar? pieszo do Santiago de Compostela, Rzymu i do Jerozolimy.

W trakcie naszego spotkania Dominik opowiedzia? nam o tej ostatniej, trwaj?cej 125 dni pielgrzymce, w trakcie której przeszed? pieszo przez 10 krajów.

Dominik, wtedy jeszcze student resocjalizacji na Uniwersytecie Gda?skim, pocz?tkowo planowa? wyjecha? jako wolontariusz na misj? do Afryki, gdzie chcia? podj?? prac? z dzie?mi ulicy. Po trwaj?cych rok przygotowaniach, na dzie? przed wylotem odwo?ano jego wyjazd, nie podaj?c przyczyn…

Wi?c zamiast do Afryki – Dominik wyruszy? na pielgrzymk? do Jerozolimy. Przew?drowa? pieszo dziesi?? krajów: Polsk?, S?owacj?, W?gry, Rumuni?, Bu?gari?, Grecj?, Turcj?, Syri?, Jordani?, Izrael. Po zako?czeniu pielgrzymki – zwiedzi? jeszcze Egipt.

W trakcie “Rozmów…” nasz Go?? uzupe?nia? swoj? opowie?? o przygodach, jakie go spotka?y w trakcie w?drówki, prezentowaniem fascynuj?cych zdj?? z tej pielgrzymki.

– Ludzie maj? marzenia, ale boj? si? je spe?nia?, w obawie, ?e nie b?d? mie? nast?pnych. A ja spe?niam wszystkie, ?eby zrobi? miejsce dla kolejnych – mówi? Dominik.

Dominik W?och obecnie uko?czy? studia i pracuje w Polsce, w domu dziecka. Oczywi?cie w planach ma kolejne pielgrzymki.

Wi?cej informacji o Dominiku mo?ecie przeczyta? na stronie: http://www.cpps.pl/jajecznica/inne/dominik/index.php[/lang_pl]

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.