Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: X Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]
Tradycyjnie w sobot?, 22 listopada b.r., w pubie Woodford, mia?y miejsce X “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym X “Rozmów…” by?a artystka, p. Magdalena Wojciechowska.

Magdalena Wojciechowska jest absolwentk? Wydzia?u Kolegium Mody WSPTD (Wy?sze Studium Projektowania Tkaniny Drukowanej) na Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi oraz Wydzia?u In?ynierii i Marketingu Tekstyliów – kierunek Architektura Tekstyliów na Politechnice ?ódzkiej. W latach 2001 – 2007 wspó?pracowa?a z polskimi firmami dzia?aj?cymi na rynkach mi?dzynarodowych projektuj?c mi?dzy innymi tkaniny i dzianiny ?akardowe, akcesoria odzie?owe, dekoracje okoliczno?ciowe oraz wykonuj?c ró?nego rodzaju projekty graficzne. Równolegle tworzy?a prace artystyczne w dziedzinie malarstwa i rysunku. Obecnie mieszka i tworzy w Cork.

W trakcie naszych “Rozmów…” p. Magdalena opowiedzia?a nam m.in. o technice sitodruku na tkaninie, o sposobach tworzenia artystycznych tkanin, mogli?my tak?e podziwia? jej dotychczasowe prace prezentowane w katalogu. Wys?uchali?my równie? ?wietnego wyk?adu o Magdalenie Abakanowicz, która zrewolucjonizowa?a spojrzenie na tkanin? artystyczn?.

Do ko?ca listopada prace p. Magdaleny Wojciechowskiej mo?na obejrze? na wystawie grafiki i malarstwa w CIT Cork School of Music.[/lang_pl]

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.