Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

MyCork: XV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 14 marca b.r., mia?y miejsce XV “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Tomasz ?otocki, który jest twórc? najwi?kszego portalu dla Polonii w Irlandii: Gazeta.ie, wspó?w?a?cicielem przychodni lekarskich Medicus Medical Centre w Dublinie oraz w Cork, ponadto: sponsorem wydarze? kulturalnych, koncertów, Ligi Pi?ki No?nej Medicus oraz dru?yny koszykówki Medicus Polish Basket.

Na co dzie? mieszkaniec Dublina, ale jako zapalony windsurfingowiec stale podró?uje po Irlandii realizuj?c swoje hobby, poznaj?c nowych znajomych i poszukuj?c nowych pomys?ów do realizacji.

W trakcie spotkania uczestnicy “Rozmów…” mieli unikaln? mo?liwo?? pos?uchania o kulisach powstania najwi?kszego polonijnego portalu w Irlandii oraz przychodni lekarskich “Medicus”, o problemach jakie napotyka polski biznes w Irlandii a tak?e – o windsurfingu i podobnych sportach wodnych.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
586