Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Nabór do Rady Doradczej Minister Integracji

Mary White - Minister ds. Integracji

Mary White - Minister ds. Integracji

Jak zapowiedziano 18 maja, na spotkaniu Immigrant Network, w której sk?ad wchodzi te? Forum Polonia, z Minister Integracji Mary White TD, rozpoczyna si? nabór do Rady Doradczej.

Minister White powiedzia?a: “K?ad? ogromny nacisk na zaanga?owanie spo?eczne, chc? pracowa? blisko z naszym spo?eczno?ciami imigrantów, aby zapewni? efektywn? integracj?.” Minister planuje powo?anie 4 for regionalnych, w których sk?ad wejdzie 15-20 osób z ka?dego rejonu. Spotkania odbywa?yby si? 3-4 razy w roku.

Osoby zainteresowane mog? sk?ada? CV i listy motywacyjny. Wi?cej informacji na angloj?zycznej wersji tego postu.

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.