Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Nasze kondolencje

Tragicznie zmarli pod Smole?skiem

Tragicznie zmarli pod Smole?skiem

Polacy mieszkaj?cy w Irlandii pozostaj? w nieopisanym smutku po tragedii, która wydarzy?a si? w minion? sobot? na lotnisku w Smole?sku. Niewyobra?alna, tragiczna ?mier? Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i dziesi?tek osób, przedstawicieli najwa?niejszych instytucji pa?stwa polskiego, pos?ów, senatorów, elity intelektualnej pozostawia nas w g??bokim ?alu. ??czymy si? w bólu z rodzinami zmar?ych, ze wszystkimi Polakami w kraju i za granic? w tym trudnym dla naszego Kraju i Narodu momencie. W sercach naszych pozostanie pami?? o tych, którzy zgin?li tragicznie s?u??c Ojczy?nie.

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.