Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF?

[lang_pl]
2 pa?dziernika o godzinie 16.00 w Bibliotece G?ównej w Cork odby?o si? oficjalne otwarcie Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? oraz polskiej ods?ony Children’s Book Festival 2008, po??czone z warsztatami literacko – plastycznymi dla dzieci.

Wszystkich obecnych przywita?a Justyna Józefowicz – inicjatorka i dyrektor Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy? Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski, w cz??ci oficjalnej wzi?li udzia? tak?e m.in. Patricia Gosch – która reprezentowa?a w?adze miasta oraz Liam Ronayne – który reprezentowa? bibliotek?.

Pani Justyna Józefowicz przybli?y?a zgromadzonym genez? powstania Kampanii, dotychczasowe dzia?ania i osi?gni?cia, oraz omówi?a plany Kampanii na najbli?szy okres czasu.

Nast?pnie zaproszeni go?cie wzi?li udzia? w czytaniu legendy o królu Popielu. W tym samym czasie dzieci, przyby?e wraz z rodzicami na otwarcie Kampanii, wzi??y udzia? w konkursie plastycznym.

Kampania MAMA, TATA… & MYSELF? ma na celu promocj? czytelnictwa polskiej ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y w?ród polskiej emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Wi?cej o Kampanii mo?na przeczyta? na stronie: www.czytampopolsku.pl.

Stowarzyszenie MyCork jest od pocz?tku trwania Kampanii jej oficjalnym partnerem. [/lang_pl]

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.