Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
Polskie filmy na Jameson Dublin International Film Festival

Polskie filmy na Jameson Dublin International Film Festival

Polskie filmy na tegorocznym Jameson Dublin International Film Festival 17-27 lutego 2011 Chrzest (The Christening) – Cineworld – 19 luty 2011 – 20:30 (86′) Micha? ma to, o czym marzy?: pi?kn? ?on? Magd?, nowonarodzonego synka, niez?? prac?. Sprowadza Janka – przyjaciela z dawnych lat, aby zosta? ojcem chrzestnym dziecka. To tylko pocz?tek planu Micha?a, który prosi przyjaciela, […]

Konkurs Ortograficzny

Konkurs Ortograficzny

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na Konkurs Ortograficzny (Dyktando) w J?zyku Polskim oraz Konkurs Ortograficzny w J?zyku Angielskim. Oba dyktanda odb?d? si? w Domu Polskim (przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2) niedziel? 20 lutego 2011 po polsku o godzinie 15:00 i po angielsku o godzinie 14:00. Konkursy otwarte s? dla wszystkich, którzy chc? si? zmierzy? z […]

Studia po polsku w Irlandii

Studia po polsku w Irlandii

STUDENT WIRTUALNY- EGZAMIN REALNY, CZYLI POLSKA JAKO?? KSZTA?CENIA W DUBLINIE Spo?eczna Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania rozpoczynaj?ca dzia?alno?? w Dublinie nale?y do najbardziej renomowanych w?ród polskich uczelni. Z grudniowych danych MNiSW wynika, ?e SWSPIZ jest najcz??ciej wybieran? uczelni? niepubliczn? w Polsce wg ogólnej liczby kandydatów na studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie. Szko?a sukcesywnie […]

Lady Gabi, wspomnienia o Gabrieli Kownackiej

Lady Gabi, wspomnienia o Gabrieli Kownackiej

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu.

Czy w Irlandii respektowane s? prawa cz?owieka?

Czy w Irlandii respektowane s? prawa cz?owieka?

Czy w Irlandii respektowane s? prawa cz?owieka? Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs zaprasza cz?onków spo?ecze?stwa i organizacje do w??czenia si? w proces rewizji sytuacji w zakresie przestrzegania praw cz?owieka w Irlandii. Forum Polonia proponuje, by grupy polonijne w??czy?y si? w ten proces. Ch?tnych do wspó?pracy lub kierowania projektem kompilowania raportu zapraszam do przes?ania […]

Jak Irlandia przeciwdzia?a rasizmowi i dyskryminacji?

Jak Irlandia przeciwdzia?a rasizmowi i dyskryminacji?

Ministerstwo Integracji informuje, ?e ko?czy przygotowania do obrony Raportu rz?dowego zgodnie z wytycznymi Konwencji Narodów Zjednoczonych dot. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej. Wszystkie dokumenty s? dost?pne na www.integration.ie. Wi?cej

5lecie Osrodka "Dominikanie dla Polakow" 6 luty, 2011

5lecie Osrodka “Dominikanie dla Polakow” 6 luty, 2011

Osrodek “Dominikanie dla Polakow” 6 lutego, 2011 obchodzi 5lecie istenia. Z tej okazji zostanie odprawiona msza swieta oraz debata nad ksiazka “Polscy migranci w Irlandii”.

Europejski Tydzie? Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - 23-29 stycznia 2011 roku.

Europejski Tydzie? Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – 23-29 stycznia 2011 roku.

Prosba o rozpropagowanie informacji nt darmowych badan cytologicznych dla kobiet w wieku 25-60 lat. Cairde zach?ca kobiety z mniejszo?ci etnicznych do korzystania z mozliwosci darmowych badan cytologicznych w ramach programu CervicalCheck przeznaczonego dla kobiet od 25-60 lat. Rak szyjki macicy jest drugim najcz?stszym nowotworem z?o?liwym u kobiet do 44 lat na ca?ym ?wiecie. Ka?dego roku […]

Granty dla poradni psychologicznych oraz grup wsparcia

Granty dla poradni psychologicznych oraz grup wsparcia

Ministerstwo ds. Spoleczenstwa,  Rownosci oraz Regionu Gaeltacht zacheca organizacje do wystepowania o granty w zakresie wsparcia uslug poradnictwa psychologicznego (counselling) dla rodzin oraz dzieci. Deadline: 11 lutego 2011. Szczegoly w dalszej, anglojezycznej czesci postu. Voluntary organisations urged to apply for counselling services funding The Minister for Community, Equality, and Gaeltacht Affairs, Pat Carey T.D., today […]

Project Coordinator at The Irish Immigrant Support Centre

Project Coordinator at The Irish Immigrant Support Centre

Nasc, The Irish Immigrant Support Centre invites applicants for the position of Part Time Project Coordinator – (30 hours per week) This post is funded by the European Integration Fund and is administered through Pobal Applicants should have at least 2 years experience in similar position and demonstrate an ability to work in dynamic multicultural […]