Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen
Healh Forum - Is Dublin going to become Detroit?

Healh Forum – Is Dublin going to become Detroit?

Ethnic Minority Health Forum (EMHF); the meeting is on Tuesday 08th March 2011 International Women Day @ 10.50 am at Cairde, 19 Belvedere Place, Dublin 1. (Lunch will be provided and a €5.00 transport will be paid at the end of the meeting). Dr. Carla’s Groh visit to Ireland is to facilitate sharing good practises […]

Przeglad filmow Jerzego Skolimowskiego w IFI

Przeglad filmow Jerzego Skolimowskiego w IFI

Jerzy Skolimowski jest jednym z najbardziej nowatorskich i kreatywnych re?yserów, który pojawi? si? wraz z nadej?ciem nowej fali w polskiej kinematografii lat 60-tych. Re?yser w marcu br. odwiedzi Irlandzki Instytut Filmowy (Irish Film Institute), w którym zaprezentuje, wraz ze swoimi starszymi dzie?ami, swój najnowszy film „Essential Killing”. Sam fakt, i? re?yser nazywany jest „m?odszym bratem […]

Koncert ku czci Henryka Goreckiego - NCH, 12 marca

Koncert ku czci Henryka Goreckiego – NCH, 12 marca

Ostatnie kompozycje Henryka Miko?aja Góreckiego w wykonaniu Kwartetu ?l?skiego Koncert zorganizowany dla uczczenia pami?ci niedawno zmar?ego Henryka Miko?aja Góreckiego. Data: 12 marca 2011, 20:30, Miejsce: National Concert Hall, Kevin Barry Room, BIlety: €12/€10 National Concert Hall Box Office Tel:  01 417 0000 www.nch.ie, Kwartet ?l?ski – ponad 1000 koncertów, 100 premier. Szymon Krzeszowiec- skrzypce I, […]

We? udzia? w konsultacjach z naczelnym biurem Gardy

We? udzia? w konsultacjach z naczelnym biurem Gardy

Biuro ds. Wielokulturowo?ci Irlandzkiej Policji zaprasza cz?onków Forum Polonia na tegoroczne konsultacje. Odb?d? si? w czwartek, 24-tego marca 2011 w Farmleigh House Estate, Phoenix Park w godzinach 9.30-2pm. Tegoroczna impreza b?dzie zaineugurowana przez komisarza Gardy Martina Callinana. Forum Polonia zosta?o zaproszone jako grupa prezentuj?ca du?? warto?? i mog?ca wiele wnie?? na polu wielokulturowej Irlandii. Uczestnicy […]

Szkolenia dla bezrobotnych

Szkolenia dla bezrobotnych

W nadchodz?c? sobot? odb?dzie pierwsze z z cyklu spotka? przeznaczonych dla osób szukaj?cych pracy. Inicjator Jacek ?acina mówi: “Kurs ma na celu ulepszenie w?asnych umiej?tno?ci; u?wiadomienie sobie w jakim po?o?eniu ?yciowym si? znajdujemy w danym momencie, jakie mamy umiej?tno?ci i zdolno?ci, jakie mamy potrzeby, cele i jak je zrealizowa?.” Prosimy o rozpowszechnienie informacji. Ch?tnych do […]

Kampania: Fair Hotels

Kampania: Fair Hotels

Organizacja pozarzadowa The Migrant Rights Centre, wraz z SIPTU, wspieraja akcje protestacyjna pracownikow sektora hotelarskiego przeciw lamaniu praw pracowniczych oraz bezprawnego  obnizania placy pracownikom-imigrantom, argumentowanych obnizeniem placy minimalnej o 1 euro. Wiecej informacji oraz kontakty – w dalszej, anglojezycznej czesci wpisu. Wiecej o kampanii ‘Fair Hotels’: http://www.fairhotels.ie/ O opisywanym ponizej konflikcie, zakladajacym obnizenie plac migrantom, […]

Irlandzki system edukacji a wyzwania imigracji

Irlandzki system edukacji a wyzwania imigracji

Podczas seminarium Inclusion of Migrants and beyond – Lessons Learnt from Old Countries of Immigration, ktore odbylo sie 21 lutego z inicjatywy the Immigrant Council of Ireland oraz Sport Against Racism Ireland dyskutowano stan irlandzkiego systemu edukacji oraz wyzwania, jakie liczna imiagracja do Irlandii stawia przed szkolami. Wskazano na trudnosci, z jakimi borykac sie musza […]

Wybory do Sejmu i Senatu RP - ankieta

Wybory do Sejmu i Senatu RP – ankieta

W celu sprawnego zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu RP w bie??cym roku, Ambasador RP w Dublinie Marcin Nawrot, wraz z pracownikami Konsulatu RP, zwracaj? si? z pro?ba o udzielenie odpowiedzi na pytania, zwi?zanych z mo?liwo?ci? glosowania korespondencyjnego, jako dodatkowej mozliwosci glosowania przez Polaków w Irlandii. Prosimy o odpowiedz na 4 krótkie pytania – na […]

Polskie filmy na Jameson Dublin International Film Festival

Polskie filmy na Jameson Dublin International Film Festival

Polskie filmy na tegorocznym Jameson Dublin International Film Festival 17-27 lutego 2011 Chrzest (The Christening) – Cineworld – 19 luty 2011 – 20:30 (86′) Micha? ma to, o czym marzy?: pi?kn? ?on? Magd?, nowonarodzonego synka, niez?? prac?. Sprowadza Janka – przyjaciela z dawnych lat, aby zosta? ojcem chrzestnym dziecka. To tylko pocz?tek planu Micha?a, który prosi przyjaciela, […]

Konkurs Ortograficzny

Konkurs Ortograficzny

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na Konkurs Ortograficzny (Dyktando) w J?zyku Polskim oraz Konkurs Ortograficzny w J?zyku Angielskim. Oba dyktanda odb?d? si? w Domu Polskim (przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2) niedziel? 20 lutego 2011 po polsku o godzinie 15:00 i po angielsku o godzinie 14:00. Konkursy otwarte s? dla wszystkich, którzy chc? si? zmierzy? z […]