Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl
NIE przemocy przeciwko kobietom - Wlacz sie w kampanie

NIE przemocy przeciwko kobietom – Wlacz sie w kampanie

W??cz si? w kampanie. Przerwij milczenie i tabu. 1 na 5 kobiet do?wiadcza przemocy. Niemal 50% z zamordowanych kobiet ginie z rak osob, ktore znaja. The International 16 Days of Action Opposing Violence against Women 25th November to 10th December 2009 THE WOMEN’S AID 16 Days Campaign Theme for 2009 is ‘Breaking the Silence around Domestic Violence’. Our campaign logo […]

Z Cairde zdrowie po polsku

Z Cairde zdrowie po polsku

Organizacja zdrowia Cairde udziela informacji i pomocy w jezyku polskim  Cairde jest organizacja wspierajaca rozwój spo?eczno?ci lokalnych. Jej celem jest wyrownywanie nierówno?ci w zakresie zdrowia mniejszo?ci etnicznych, m.in. Polakow poprzez popraw? dost?pu osob z mniejszosci do us?ug zdrowotnych oraz angazowanie nas w planowanie sposobu w jaki dziala publiczna sluzba zdrowia w Irlandii. Kluczowe obszary dzia?ania Cairde’s to: – […]

Wieczór polskich i irlandzkich pie?ni i ballad

Wieczór polskich i irlandzkich pie?ni i ballad

Maciej Smole?ski jest najstarszym cz?onkiem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Jest równie? zawodowym ?piewakiem. Od lat wyst?puje równie? w Domu Polskiem z polsko irlandzkim repertuarem. W niedziel? “An Evening of Irish and Polish Songs and Ballads” z udzia?em Grainne Thomas (Sopran), Maciej Smole?ski (bas baryton) i Rosemary Hill (akompaniament). Niedziela, 29 listopada Godz. 17.00, Dom Polski, 20 Fitzwilliam […]

MyCork: Festiwal Kultury Polskiej Cork 2009

MyCork: Festiwal Kultury Polskiej Cork 2009

Stowarzyszenie MyCork ju? po raz trzeci zorganizowa?o w Cork Festiwal Kultury Polskiej, który odby? si? w dniach 7 – 15 listopada b.r. By? to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii.

Tekla Klebetnica

Tekla Klebetnica

Polscy Górale zagraj? w Irlandii! Kiedy? na po?udniu Polski „wiejskie plotkary” okre?lano Tekl? Klebetnic?. T? nazw? przyj??a kapela góralska stworzona w 2006 roku. Pocz?tkowo grupa wyst?powa?a charytatywnie. Jednak niezwyk?a ?ywio?owo?? i pozytywna energia muzyków przysporzy?a grupie wielu fanów, zespó? sformalizowano i zacz?? wyst?powa? komercyjnie. Muzyka, zabawy, ta?ce i stroje z rejonu Tatr! Niedziela, 15 listopada, godz. 18.00, […]

Tekla Klebetnica w Dublinie

Tekla Klebetnica w Dublinie

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na koncert grupy Tekla Klebetnica.

Polacy Górale zagraj? w Irlandii!

MyCork: III Festiwal Kultury Polskiej

MyCork: III Festiwal Kultury Polskiej

Stowarzyszenie MyCork ju? po raz trzeci organizuje w Cork Festiwal Kultury Polskiej, który odb?dzie si? w dniach 7 – 15 listopada b.r. Jest to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii.

Moja Firma - II seminarium nt. zak?adania i prowadzenia firmy w Irlandii

Moja Firma – II seminarium nt. zak?adania i prowadzenia firmy w Irlandii

II seminarium informacyjne dla osób, które posiadaj? lub my?l? o za?o?eniu w?asnej firmy odb?dzie si? w ramach Innovation Dublin Week.

Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych

Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych

Konferencja Antonine Hotel Falkirk, Szkocja Sobota 28 Listopad – Niedziela 29 Listopad 2009 “Do?wiadczenie i rozwój polskich grup spo?ecznych i organizacji jako impuls do powstawania nowych stowarzysze? polonijnych „ United Polish Falkirk ma zaszczyt zaprosi? przedstawicieli Pa?stwa organizacji do uczestnictwa w w/w przedsi?wzi?ciu. G?ównym celem konferencji jest spotkanie organizacji z du?ym do?wiadczeniem i podzielenie si? metodami dzia?ania […]

Inter-cultural late night 'futsal' league

Inter-cultural late night ‘futsal’ league

Football Association of Ireland – Dublin zaprasza do Inter-cultural late night ‘futsal’ league. PLAYER REGISTRATION FORM 2009 Venue: st Catherine’s sports centre Marrowbone lane, Dublin 8 Time: 9pm to 11pm Date: November 2nd 2009 Duration 4 weeks Wi?cej informacji Jonathan Tormey. Football in community development officer mobile number: 0871323252 or email jonathan.tormey@fai.ie