Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Polskie filmy na Jameson Dublin International Film Festival

Polskie filmy na tegorocznym Jameson Dublin International Film Festival

17-27 lutego 2011

Chrzest (The Christening)Cineworld – 19 luty 2011 – 20:30 (86′)

Micha? ma to, o czym marzy?: pi?kn? ?on? Magd?, nowonarodzonego synka, niez?? prac?. Sprowadza Janka – przyjaciela z dawnych lat, aby zosta? ojcem chrzestnym dziecka. To tylko pocz?tek planu Micha?a, który prosi przyjaciela, by zainteresowa? si? jego ?on?… Pocz?tkowo plan spe?nia si?, ale Micha?owi coraz trudniej si? z nim pogodzi?. Micha? wie, ?e jego g??boko skrywana przesz?o?? nieuchronnie upomni si? niego, a Janek b?dzie musia? podj?? decyzj?, której skutków nigdy nie zapomni.
Re?yser Marcin Wrona spotka sie z publiczno?ci? po pokazie filmu.

Wi?cej informacji tutaj: http://jdiff.ticketsolve.com/shows/126512325/events

Essential KillingScreen Cinema – 19 luty 2011 – 20:40 (83′)

Nie wiemy, czy jest bojownikiem Al-Kaidy, czy niewinnym cz?owiekiem, który znalaz? si? w niew?a?ciwym miejscu i w niew?a?ciwym czasie. Mohamed, z?apany przez ameryka?skich ?o?nierzy w Afganistanie, zostaje wywieziony do tajnej bazy w Europie ?rodkowej. Udaje mu si? uciec z transportu. Teraz, by prze?y?, nie cofnie si? przed najokrutniejsz? zbrodni?.

Dwie nagrody na festiwalu w Wenecji – Nagroda Specjalna Jury dla filmu “Essential Killing” Jerzego Skolimowskiego (druga w hierarchii wa?no?ci) i Puchar Volpiego dla graj?cego w nim Vincenta Gallo – to najwi?ksze osi?gni?cie polskiej kinematografii ostatnich lat. Z tym wi?ksz? wi?c uwag? warto przyjrze? si? temu filmowi – cho?by dlatego, ?e werdykt wcale nie by? oczywisty, a cz??? widowni przywita?a go gwizdami. I trudno si? temu dziwi? – obraz Skolimowskiego budzi kontrowersje, co zreszt? wydaje si? zamiarem autora.

Wi?cej informacji tutaj: http://jdiff.ticketsolve.com/shows/126512330/events

Matka Teresa od Kotow (Mother Teresa of Cats)

Screen Cinema – 23 luty 2011 – 20:45 (95′)

Wstrz?saj?cy zapis zbrodni jakiej dokonali dwaj m?odzi ch?opcy (12 i 22 lat), dopuszczaj?c si? zabójstwa w?asnej matki. Film pokazuje okres 12 m-cy przed ich aresztowaniem, zw?aszcza kilka ostatnich dni i czas ?ledztwa a? do zatrzymania przez policj?. Autor nie skupia si? na w?tku sensacyjnym, lecz stara skoncentrowa? na warstwie psychologicznej, odtwarzaj?c atmosfer? domu rodzinnego, portrety psychologiczne braci i ich matki – przysz?ej ofiary… W tle widzimy ?rodowisko, w którym ?y?a ta na wskro? zwyczajna, skromna rodzina. Nic nie wskazywa?o, ?e dojdzie do tragedii.

Wi?cej informacji tutaj: https://jdiff.ticketsolve.com/shows/126512409/events

Erratum – Screen Cinema – 24 luty 2011 – 20:30 (90′)

Micha? (lat 34) prowadzi dostatnie, “pouk?adane” ?ycie. Ma ?on?, syna, ?adne mieszkanie. Pracuje w du?ym biurze rachunkowym. W?a?nie trwaj? przygotowania do komunii Krzysia /ich syna/. Micha? chcia?by wzi?? par? dni urlopu jednak szef prosi go aby pojecha? na wybrze?e – do miasta z którego Micha? pochodzi i odebra? mu sprowadzone ze Stanów auto. Micha? pos?usznie wykonuje polecenie, jednak?e z pewnych powodów musi tam pozosta? par? dni d?u?ej. Musi czeka?. Chodz?c po mie?cie spotyka bliskie mu niegdy? osoby, natrafia na znajome miejsca. Powoli odzywa si? w nim co? ?ywego, co? o czym zapomnia?. Próbuje o to zawalczy?.
Re?yser Marek Lechki spotka sie z publiczno?ci? po pokazie filmu.

Wi?cej informacji tutaj: http://jdiff.ticketsolve.com/shows/126512456/events

Pokazy polskich filmów na JDIFF 2011 zosta?y zorganizowanie przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie

The Jameson Dublin International Film Festival would like to thank its funders and sponsors: Jameson, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Bord Scannán na hÉireann / the Irish Film Board, Fáilte Ireland, Cineworld, Renault, The Merrion Hotel, RTÉ 2FM, Windmill Lane, Wells Cargo and Entertainment.ie.

Jameson Dublin International Film Festival

Ticketing Office: Filmbase, Curved Street, Temple Bar, Dublin 2

Tel: 01 687 7974

Web: www.jdiff.com

Email: info@jdiff.com

Facebook: Jameson Dublin International Film Festival

Twitter: @DublinFilmFest

Download the new Festival iPhone or Android App

For Special Promotions and Ticket Sales, please keep an eye on www.jdiff.com

For further press information contact jdiffmarketing@gmail.com or call (01) 6624260

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.