Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Reforma polskiego szkolnictwa wy?szego – postulaty

W trakcie IV Kongresu Polskich Organizacji Studenckich w Wielkiej Brytanii grupa studentów w sk?adzie: Joanna Bagniewska, Pawe? ?ojko, Tadeusz Kocman przedstawi?a postulaty dotycz?ce reformy polskiego szkolnictwa wy?szego (w za??czniku). Zach?cam Pa?stwa do zapoznania si? z materia?em. Uruchominona zosta?a równie? petycja on-line, dzi?ki której mo?ecie wyrazi? swoje poparcie dla pomys?u oraz wzi?? udzia? w debacie na temat reformy. Petycja znajduje si? pod adresem internetowym – kliknij.

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.