Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "census 2011"

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

W Forum Polonia uwa?amy, ?e udzia? Polaków w nadchodz?cym spisie jest niezmiernie wa?ny. Rejestracja adekwatnych informacji na temat liczby i sytuacji naszej mniejszo?ci narodowej ma szanse zosta? odzwierciedlona w sposobie planowania, zarz?dzania i dostarczania serwisów s?u?b publicznych i firm prywatnych. Wiedza o naszym wieku, stanie naszego zdrowia, stopnia znajomo?ci angielskiego, o liczbie dzieci, których j?zykiem […]

Spis Ludno?ci jest obowi?zkowy i przydatny. 10 Kwiecie?.

Spis Ludno?ci jest obowi?zkowy i przydatny. 10 Kwiecie?.

Forum Polonia apeluje by Polacy wzi?li udzia? w Spisie Powszechnym 2011 w Irlandii. Roze?lij informacje do Polaków. Spis ludnos?ci, Census, odbywa sie? w Irlandii co 5 lat. W tym roku b?dzie mia? miejsce w niedziele?, 10 kwietnia. Na krótko przed ta? data? rachmistrz spisowy dostarczy Pan?stwu do domu formularz spisowy. Jes?li zajdzie potrzeba Rachmistrz pomoz?e […]