Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "festiwal filmow"

W Polsce takie rzeczy si? po prostu wie – która szko?a filmowa cieszy si? renom?, gdzie wynaj?? kamer? na dzie? zdj?ciowy i jak odró?ni? agencje aktorsk? od maszynki do wy?udzania pieni?dzy. Próbuj?c swoich sil w bran?y filmowej na obczy?nie zmagamy sie z wielk? niewiadom? i szukaniem po omacku. Pomimo tego, Irlandia zdaje si? sprzyja? polskim […]