Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "Forum Polonia"

Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

O?rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic? (dawny Zespó? Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic?) wraz  z Komitetem G?ównym Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?. Przewidziane s? dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szko?y podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum […]

VII Zjazd Forum Polonia

VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci.

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.

Zg?aszamy zagadnienia na kolejne spotkanie FP

Zg?aszamy zagadnienia na kolejne spotkanie FP

Kolejne spotkanie Forum Polonia odb?dzie si? w nadchodz?c? niedziel? 18 stycznia, 2009 roku o godzinie 13.45 w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place (Dublin 2). Prosimy o zg?aszanie propozycji zagadnie? do omówienia na Forum. Nale?y je nadsy?a? do Sebastiana Widla z IPS , który poprowadzi to spotkanie na adres: sebastian.widel@gmail.com. Tematy do przedstawienia na Forum […]

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Kolejny fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Dublinie odb?dzie si? w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2. Jest wspierany przez osoby i organizacje uczestnicz?ce w Forum Polonia m.in. IPS, Foka, SIPTU, Polski Herald. Forum przygotowa?o te? Wyborczy Punkt Informacyjny. Ju? po raz trzeci redakcja magazynu Polski Express oraz […]