Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "galway"

<!--:pl-->Polska Szko?a w Ballinasloe<!--:-->

Polska Szko?a w Ballinasloe

We wrze?niu 2009 rozpocznie dzia?alno?? w Ballinasloe co. Galway prywatna Polska Szko?a (zakres szko?y podstawowej i gimnazjum), zaj?cia b?d? si? odbywa?y w soboty i niedziele. G?ównym celem tej inicjatywy jest ch?? pomocy najm?odszym naszym emigrantom.