Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "markiewicz"

<!--:pl-->Kazimierz Markiewicz – portret artysty<!--:--><!--:en-->Casimir Markievicz: portrait of the artist<!--:-->

Kazimierz Markiewicz – portret artystyCasimir Markievicz: portrait of the artist

[:pl]W czwartek 19 lutego o godz.19-30 (Dom Polski, 20 Fitzwilliam Pl) odb?dzie si? odczyt zatytu?owany Kazimierz Markiewicz – portret artysty wyg?osi Wanda Smolin.

Wanda Smolin jest absolwentk? Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, gdzie studiwa?a histori? sztuki. W latach 1981-89 pracowa?a w dubli?skiej Galerii Narodowej (National Gallery).Pracuje jako niezale?ny ‘free-lance’ wyk?adowca i przewodnik. Autorka artyku?ów o Kazimierzu Markiewiczu (m.in. w Irish Arts Review Yearbook 1995).

Ktokolwiek zna cho? troch? histori? Irlandii s?ysza? niew?tpliwie o Constance Markiewicz. Rewolucjonistka, bojowniczka o wolno?? Irlandii, uczestniczka Powstania Wielkanocnego 1916, pierwsza kobieta wybrana do brytyjskiego parlamentu, Minister Pracy w pierwszym rz?dzie Irlandii.

[:en]Thursday, 19th February, at 7.30 pm – Polish House – a lecture by Wanda Smolin Casimir Markievicz: portrait of the artist.

The lecture will be illustrated with slides.

Ms Wanda Smolin is a graduate of the Jagiellonian University in Krakow where she studied History of Art. She has worked in the National Gallery of Ireland from 1981 to 1989 and sub- sequently as a free-lance lecturer and guide. She has written “Casimir Dunin Markievicz, Painter and Playwright ” in the 1995 Irish Arts Review Yearbook and has lectured on his life and work.