Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "MyCork"

MyCork: VI Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: VI Rozmowy (nie)Kontrolowane

Jak zawsze w co drug? sobot?, tym razem 27 wrze?nia b.r., w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce kolejne, VI “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi VI “Rozmów…” byli: Anna Ziarniewicz, Przemys?aw Szczepaniuk, Pawe? Cury?o i Adam ?yczakowski.

Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA... & MYSELF?

Zaproszenie na otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF?

[lang_pl]W czwartek, 2 pa?dziernika b.r. o godz. 16.00 w Bibliotece przy 57-61 Grand Parade w Cork, odb?dzie si? uroczyste otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski. W imieniu koordynatorów Kampanii – serdecznie zapraszamy na to otwarcie wszystkich zainteresowanych, a w szczególno?ci – najm?odszych Czytelników wraz z rodzicami. Kampania […]

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

[lang_pl]Stowarzyszenie MyCork zaprasza na specjalne wydanie naszych “Rozmów (nie)Kontrolowanych”, w których we?mie udzia? p. Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Polskiej dla Dzieci i M?odzie?y kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Spotkanie zosta?o zaplanowane na 18 pa?dziernika (sobota), godz. 16.30, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork. Za wikipedi? http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Rekosz : “Dariusz Rekosz […]

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: V Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]13 wrze?nia, jak zwykle w sobot?, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce V Rozmowy (nie)Kontrolowane. Tym razem w spotkanie mia?o charakter czysto towarzyski, bez udzia?u tzw. Go?ci Specjalnych, którzy ponownie wezm? udzia? w kolejnych, VI “Rozmowach…”. Nasze spotkanie jak zwykle przebieg?o w sympatycznej atmosferze. Dyskutowali?my praktycznie o wszystkim: tj. […]

MyCork: przygotowania do wystawy Wild Poland oraz Festiwalu Kultury Polskiej

MyCork: przygotowania do wystawy Wild Poland oraz Festiwalu Kultury Polskiej

[lang_pl]14 sierpnia b.r. odby?o si? kolejne spotkanie cz?onków i sympatyków Stowarzyszenia MyCork. Tym razem – rozpocz?li?my przygotowania do dwóch wa?nych wydarze? w ?yciu kulturalnym Polonii w Cork: urz?dzenia wystawy Wild Poland oraz zorganizowania Festiwalu Kultury Polskiej. Wystawa Wild Poland, dotychczas prezentowana w Dublinie, dzi?ki wspó?pracy Fundacji Wild Poland oraz Stowarzyszenia MyCork – powinna pojawi? si? […]