Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "newstalk"

<!--:pl-->Forumowicze w Global Village<!--:-->

Forumowicze w Global Village

W ostatni pi?tek 1. maj 2009 roku osoby zwi?zane z Forum Polonia mia?y okazj? wyst?pi? na falach radia NewsTalk w programie Global Village.

Uczestnicy: Emilia Marchelewska (FP), Beata Molendowska (MyCork), Niamh Nestor (FP), Magdalena Tylek (Threshold), Barnaga Dorda (Siptu) i Sebastian Widel (IPS) rozmawiali o emigracji, o polonii w Irlandii oraz o trwaj?cych oraz nadchodz?cych wydarzeniach kulturalnych.

Zapraszamy do wys?uchania audycji bezpo?rednio na stronie lub do pobrania pliku do w?asnego odtwarzacza.