Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "peter pans"

SEEKERS – nowy polski spektakl w ramach Absolut Fringe Festival

SEEKERS – nowy polski spektakl w ramach Absolut Fringe Festival

Zespół 50% Male Experimental Theatre powstał w listopadzie 2009 roku. Tworzą go artyści rodem z Polski, Irlandii i Uzbekistanu a połączyła ich wspólna pasja, jaką jest taniec współczesny i teatr ruchu. Ich pierwsza produkcja, egzystencjalna sztuka „Peter Pans” według choreografii Anny Gąciarz, prezentowana była w D-Light Studios, na festiwalu „Sztukowanie” oraz w dublińskim Project Arts […]

'Peter Pans' - polska sztuka na scenie Project Arts Centre

‘Peter Pans’ – polska sztuka na scenie Project Arts Centre

Przedstawienie „Peter Pans”, wed?ug choreografii Anny  G?ciarz, to debiut polskiej grupy teatralnej, która zaprezentuje si? w kwietniu w stolicy Irlandii, Dublinie. Sztuka oscyluje wokó? syndromu Piotrusia Pana – pokolenia ludzi, którzy nie chc? dorosn?? i maj? trudno?ci z okazywaniem uczu? i tworzeniem zwi?zków emocjonalnych. Piotrusie Pany – ludzie w ciele doros?ych o umys?owo?ci dziecka. To […]