Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "polski teatr w irlandii"

'Peter Pans' - polska sztuka na scenie Project Arts Centre

‘Peter Pans’ – polska sztuka na scenie Project Arts Centre

Przedstawienie „Peter Pans”, wed?ug choreografii Anny  G?ciarz, to debiut polskiej grupy teatralnej, która zaprezentuje si? w kwietniu w stolicy Irlandii, Dublinie. Sztuka oscyluje wokó? syndromu Piotrusia Pana – pokolenia ludzi, którzy nie chc? dorosn?? i maj? trudno?ci z okazywaniem uczu? i tworzeniem zwi?zków emocjonalnych. Piotrusie Pany – ludzie w ciele doros?ych o umys?owo?ci dziecka. To […]