Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "praca"

Careers in the EU Institutions: Talk by Joan Flanagan, Education Officer with the European Commission Representation in Ireland

Careers in the EU Institutions: Talk by Joan Flanagan, Education Officer with the European Commission Representation in Ireland

Bezpłatne warsztaty dla Polaków poszukujących pracy.

Bezpłatne warsztaty dla Polaków poszukujących pracy.

Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Immigrants jest projektem mi?dzynarodowym finansowanym przez Uni? Europejsk?, w ramach którego udzielana jest pomoc m?odym imigrantom w celu maksymalizacji ich potencja?u na zagranicznym rynku pracy. Projekt jest finansowany przez Komisj? Europejsk? w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Projekt jednoczy si?y siedmiu organizacji […]

<!--:pl-->Europeajskie Dni Pracy i Informacji <!--:-->

Europeajskie Dni Pracy i Informacji

W dniach 27-28 marca 2009 odb?d? si? w Dublinie Europejskie Dni Pracy i Informacji.

Informacji na temat pracy oraz mo?liwo?ci zatrudnienia oraz warunków ?ycia i pracy udziela? b?d? pracodawcy oraz doradcy EURES (rekruterzy mi?dzynarodowi) z nast?puj?cych krajów: Belgia, Holandia, Hiszpania, Litwa, ?otwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, S?owenia, S?owacja.
Pi?tek – 27 marca – godz. 17.30 – 21.00
Sobota – 28 marca – godz. 10.00 – 16.00

<!--:en-->Work and Business Start up in Poland<!--:--><!--:pl-->Praca i Zak?adanie Dzia?alno?ci Gospodarczej w Polsce<!--:-->

Work and Business Start up in PolandPraca i Zak?adanie Dzia?alno?ci Gospodarczej w Polsce

Otwarty Dzie? Informacyjny – Praca i Zak?adanie Dzia?alno?ci Gospodarczej w Polsce

Informacji i indywidualnych porad na temat :
– Mozliwo?ci i warunków pracy w Polsce
– Zak?adania dzialalno?ci gospodarczej w Polsce i potencjalnych zrod?ach dofinansowania
– Kwestii podatkowych

Udziela? b?d?:
– Polscy Doradcy EURES (rekruterzy mi?dzynarodowi)
– Specjalista z zakresu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej
– Przedstawiciele Revenue