Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "rozmowy niekontrolowane"

Cork: I Rozmowy (nie)Kontrolowane

Cork: I Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 19 lipca, w Cork odby?o si? pierwsze, inauguracyjne spotkanie o nazwie „Rozmowy (nie)Kontrolowane”. „Rozmowy…” s? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. „Rozmowy…” dla których inspiracj? sta?y si? ju? s?ynne dubli?skie „Obiady Czwartkowe”, maj? na celu integracj? Polonii w Cork, a jednocze?nie s? dobr? alternatyw? na sp?dzenie wolnego czasu. Go??mi Specjalnymi naszego pierwszego spotkania byli: dr […]

Strona 3 z 3123