Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "rzym"

<!--:pl-->Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu<!--:-->

Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu

[:pl]Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu
Organizowanej przez nas w dniach:
Wylot 22 czerwiec 2009 g.7,00
Powrót 29 czerwiec 2009 g.23,00

Warunkiem zapisu jest wp?ata 150,00 euro na lot w obydwie strony oraz dostarczenie kserokopii paszportu w celu dokonania rezerwacji.
Zg?oszenia przyjmowane s? do wyczerpania miejsc tj. 20 osób.