Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "spis powszechny w Irlandii"

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

Promuj udzia? w Spisie Powszechnym w?ród Polaków.

W Forum Polonia uwa?amy, ?e udzia? Polaków w nadchodz?cym spisie jest niezmiernie wa?ny. Rejestracja adekwatnych informacji na temat liczby i sytuacji naszej mniejszo?ci narodowej ma szanse zosta? odzwierciedlona w sposobie planowania, zarz?dzania i dostarczania serwisów s?u?b publicznych i firm prywatnych. Wiedza o naszym wieku, stanie naszego zdrowia, stopnia znajomo?ci angielskiego, o liczbie dzieci, których j?zykiem […]