Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "wybory parlemanterne 2011 dublin"

Wybory Parlamentarne 2011 - rejestracja do 6 października!

Wybory Parlamentarne 2011 – rejestracja do 6 października!

Zgłaszanie się do spisu wyborców Tylko do 6 października istnieje możliwość zgłaszania konsulom zamiaru głosowania za granicą – zamiar ten może być zgłoszony ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także […]