Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Wieczór polskich i irlandzkich pie?ni i ballad

Maciej Smole?ski jest najstarszym cz?onkiem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Jest równie? zawodowym ?piewakiem. Od lat wyst?puje równie? w Domu Polskiem z polsko irlandzkim repertuarem. W niedziel? “An Evening of Irish and Polish Songs and Ballads” z udzia?em Grainne Thomas (Sopran), Maciej Smole?ski (bas baryton) i Rosemary Hill (akompaniament).

Niedziela, 29 listopada

Godz. 17.00,

Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place.

Organizator: IPS

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
612