Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

WOSP Dublin zebral € 18 126.09

9 stycznia 2011 WOSP w Dublinie zebra? € 18 126.09. Na g?ównej stronie WOSP-u znajduje si? podsumowanie wszystkich wydarze? oraz zdj?cia: http://www.facebook.com/l/04c29clns1IMsjdTwe9jvYSc-3Q;www.wosp.org.pl/final/aktualnoscifinal/7520_dublinski_kociol_pelen_wospu.html

Wielkie Siema od WOSP Dublin

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Piotr S?otwi?ski napisał(a):

    To s? dane z jednego – czy z wszystkich trzech sztabów jakie w tym roku by?y zarejestrowane w Dublinie? Je?eli z jednego – to czy wiadomo ile zebra?y pozsta?e? A je?eli ze wszystkich trzech, to jak to si? roz?o?y?o na poszczególne sztaby?

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
580