Organizatorami wydarzenia byli przedstawiciele Forum Polonia, a zgromadzenie to podkreślało doświadczenia 123 000 Polaków, którzy uczynili z Irlandii swój dom. Przewodniczący Forum Polonia, Barnaba Dorda, powiedział: „Polska społeczność stanowi największą mniejszość w Irlandii, a język polski jest drugim najczęściej używanym językiem po angielskim. Przez ostatnie 20 lat dobrze zintegrowaliśmy się z irlandzkim społeczeństwem dzięki naszemu członkostwu w UE, a także podobieństwom w historii walki o niepodległość. Jednakże, wciąż daleko nam do pełnej integracji oraz reprezentacji w życiu publicznym i procesach decyzyjnych.”

Po zgromadzeniu przedstawiciele polskiej społeczności spotkali się z ministrem stanu ds. Rozwoju Społecznego, Integracji i Organizacji Charytatywnych, Joe O’Brienem TD w Leinster House. Minister O’Brien odpowiada za kwestie integracji.

Spotkanie było zaproszeniem dla rządu do współpracy z polskimi organizacjami w celu promowania włączenia Polaków do życia publicznego.

Teresa Buczkowska, koordynatorka Forum Polonia, powiedziała: „Mamy bardzo aktywną polską społeczność, która jest zaangażowana na poziomie lokalnym i chętnie uczestniczy w życiu publicznym, gdy jest wspierana i zapraszana. Jednak luki w wsparciu oraz ograniczenia w dostępie do programów i funduszy na wspieranie różnorodności integracji zmniejszają nasz udział obywatelski i polityczny.”

Barnaba Dorda kontynuował: „Według CSO, dwadzieścia procent polskich migrantów nie mówi po angielsku lub mówi słabo. Bez biegłości w języku angielskim polscy migranci napotykają bariery w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, integracji społecznej i zatrudnienia.”

„Dyskryminacja dotyka także migrantów z Europy Wschodniej. Według reportów ESRI, polscy pracownicy zarabiają średnio o 40% mniej niż ich irlandzcy odpowiednicy. Wiemy także, że migranci są nieproporcjonalnie dotknięci problemem bezdomności – jeden na czterech nowo zgłoszonych bezdomnych to migranci z UE. Organizacja pomocy dla bezdomnych Polaków w Dublinie, ‘Barka’, rozszerza swoją działalność na Limerick i Cork z powodu rosnącego zapotrzebowania na usługi, przy czym najczęściej o wsparcie ubiegają się Rumuni i Polacy.”

Wojciech Białek, wiceprzewodniczący Forum Polonia, który zajmował się projektami pomocowymi dla polskiej i ukraińskiej społeczności zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, powiedział: „Polska społeczność migrantów wniosła znaczący wkład w Irlandię, a mamy jeszcze więcej do zaoferowania. Wielu pracowników którzy pracują w tzw essential services to Polacy. Odgrywaliśmy także kluczową rolę w wspieraniu ukraińskich uchodźców, ponieważ wiemy, co to znaczy być migrantem w nowym kraju. Potrzebujemy wsparcia, aby kontynuować te działania.”

Share