Kierunek: praca. Poradnik dla osób poszukujących pracy oraz zainteresowanych rozwojem kariery w Irlandii to broszura informacyjna – dostępna bezpłatnie online –
skierowana dla osób poszukujących pracy, zainteresowanych rozwojem kariery w Irlandii oraz dostępnymi możliwościami edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji.

Portal PolskiExpress.ie, dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz we współpracy z polonijnymi organizacjami i doradcami zawodowymi, przygotował publikację pt. „Kierunek: praca. Poradnik dla osób poszukujących pracy oraz zainteresowanych rozwojem kariery w Irlandii”.

Praktyczny poradnik, dystrybuowany w wersji online (PDF) wzbogacony jest o linki oraz adresy www, zawiera sprawdzone wskazówki, gdzie szukać zatrudnienia; wzory CV oraz listów motywacyjnych; porady psychologów oraz doradców zawodowych; dostępne szkolenia oraz kursy zawodowe; programy aktywizacji bezrobotnych; bezpłatne studia wyższe oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji; targi pracy; wolontariat oraz staże zawodowe.

POBIERZ PORADNIK

Projekt „Kierunek: praca” pod redakcją Anny Paś, dziennikarki z wieloletnim doświadczeniem, zrealizowany został we współpracy z irlandzkimi oraz polonijnymi organizacjami, zajmującymi się doradztwem zawodowym, pomocą osobom poszukującym pracy, rekrutacją oraz planowaniem kariery, aktywizacją zawodową oraz szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Autorem projektu jest portal PolskiExpress.ie; projekt finansowany jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Polub projekt na Facebooku! Niech więcej osób się dowie! Facebook.com/KierunekPraca 

 

Partnerzy Projektu: Forum Polonia, Forum Pomoc Bezrobotnym, Podatki.ie, Togheter Razem Cork, Irish Polish Society, Psychology Hub, Centrum Pomocy Psychologicznej Parasol, Positive Success Group, CKU Centrum Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom, Polska Biblioteka Biblary, Stowarzyszenie MyCork, Polska Szkoła w Dublinie SEN, ELI Language School,

Patronat Medialny: PolskiExpress.ie, Polska Gazeta, Gazeta.ie, Waterpol.org, MIR.

DODATKOWE INFORMACJE:

Stopa bezrobocia w Irlandii wynosi obecnie 14,6% (dane na 1 stycznia 2013). Poziom bezrobocia wśród imigrantów jest znacząco wyższy niż w przypadku Irlandczyków – wedle danych CSO za 2011 rok, jedna na pięć bezrobotnych osób była nie-Irlandczykiem. Dane CSO za rok 2011 mówią o poziomie 18.5% bezrobocia wśród osób pochodzenia irlandzkiego oraz 22% wśród osób pochodzenia nie-irlandzkiego. Wśród emigrantów z Europy Wschodniej, najwyższą stopę bezrobocia odnotowuje się wśród osób pochodzących z Litwy (24%) oraz Polski (21%).

Polski Express – multimedialna platforma dla Polaków w Irlandii. Magazyn Polski Express, od momentu powstania w roku 2006, kreowany był jako marka, dla której jakość i profesjonalizm wyznaczały kierunek naszej działalności. Kontakt: E: anna@polishexpresss.net, Tel: 085 154 1454, Web: http://www.PolskiExpress.ie/.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

Share