Podstawowym obowiązkiem każdego radnego jest reprezentowanie interesów mieszkańców danego regionu w samorządzie i mają wpływ na wiele spraw dotyczących hrabstwa albo miasta. Samorząd zajmuje się kilkoma innymi ważnymi dla mieszkańców kwestiami.

W sprawie mieszkalnictwa samorząd ocenia potrzeby regionu, mogą w tym zakresie decydować o inwestycjach, kupowaniu i wydzierżawianiu posiadanych przez samorząd nieruchomości. W zakresie kompetencji samorządu należy tęż wpływ na możliwość udzialenia pożyczek i grantów na modyfikacje już istniejących budynków w zakresie  odpowiednich programów wsparcia

Inną kwestią o jaką troszczą się samorządy to wspieranie kultury i sportu na zarządzanym terenie. Samorząd odpowiedzialny jest za boiska, baseny, biblioteki, loklane centra kultury i wspiera działalność artystyczną. Dba też o promocję dziedzictwa historycznego regionu i obiekty takie jak pomniki, zamki czy inne zabytki.

Kolejną ważną sprawą spoczywająca na barkach radnych jest planowanie zagospodarowania przestrzennego.Local council przydziela lub odmawia przydzielenia twz. „planning permission” – pozwolenia na budowę, potrzebnego w wypadku, gdy ktoś chce postawić nowy dom lub inny obiekt. Co 6 lat opracowuje i publikuje też Development Plan, w którym nakreśla szerszy plan rozwoju regionu i zagospodarowania terenu na kolejny okres.

Władze lokalne mają pod swoją pieczą znaczą część infastruktury regionu. Dbają o drogi, mosty, kanalizację, kontrolucją miejsca mogące zagrażać mieszkańcom – budynki zagrożone zawaleniem, rzeźnie. Zarządzają też lokalnymi cmentarzami, organizują jednostki straż pożarnych. Organizują również strefy płatnego parkowania. Radni też mają wpływ na elementem politykę ochrony środowiska w Irlandii. Oni decydują o przydzielaniu licencji na wywóz śmieci i kontroluja jakość tych usług. Nadzorują fabryki emitujące spaliny do atmosfery i mają wpływ na przydzielanie im stosownych pozwoleń.

Share