Thank you Ireland

Forum Polonia serdecznie dziękuje Ambasadzie RP w Dublinie za wsparcie finansowe przy organizacji konkursu fotograficznego „Thank you Ireland”.

Wkład finansowy Ambasady w projekt:

Wydruk materiałów promocyjnych i broszur pokonkursowych 300 euro

Wynajęcie sali wystawowej w Dublinie    350 euro

Wydruk i oprawa zdjęć 900 euro

Transport wystawy 280

Nagroda publiczności 100 euro

Razem 1,930 euro

1

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Forum Polonia zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

1 Maya 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Na skutek otwarcia granic tysiące Polaków przyjechało do Irlandii i znalazło tutaj swój dom.

W 2014 świętujemy 10 lecie członkostwa Polski w EU. Z tej okazji Forum Polonia organizuje konkurs fotograficzny „Thank you Ireland”.

Obecnie w Irlandii żyje 122,585 Polaków (dane na podstawie Census), każdy z nas ma swoją historie i powód żeby powiedzieć „dziękuje” Irlandii i Irlandczykom (za gościnność, za prace którą tu znaleźliśmy, za spełnianie się tutaj, za miłość którą niektórzy tu znaleźli i za tysiące innych rzeczy). Jesteśmy przekonani ze Irlandczycy maja tez powody żeby powiedzieć „dziękuje” nam za to ze tu jesteśmy.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zdjęć, wraz z krótkim opisem wyjaśniającym jak zdjęcie spełnia temat konkursy, na thankyou@forumpolonia.org

Jeden uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia.

20 najlepszych zdjęć zostanie pokazanych w sierpniu, na pokonkursowej wystawie w Dublinie.

Jury konkursu przyzna również 4 nagrody autorom najciekawszych zdjęć

• Dziesięcio tygodniowy kurs fotografii z Academy of Photography
• Dwudniowe warsztaty fotografii krajobrazu z Photowalkexpedition.com
• Studyjne warsztaty fotografii z 4th floor for photo
• Warsztaty retuszu fotografii portretowej z 50Hz Photography

Zdjęcia nadsyłać można do 14 lipca 2014.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

Konkurs i wystawa fotograficzna są organizowane przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Thanks you Ireland”

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Forum Polonia

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest

– promocja pozytywnego wizerunku Polaka migranta w Irlandii,

– promocja dorobku i sukcesów Polaków w Irlandii,

– promocja integracji polsko-irlandzkiej,

– integracja środowiska polonijnego w Irlandii,

– uczczenie 10  rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

3. Uczestnicy

Konkurs jest skierowany zarówno do amatorów jak i profesjonalnych fotografów mieszkających w Irlandii.

Uczestnik konkursu musi być pełnoletni, najpóźniej w dniu zamknięcia konkursy 14 lipca 2014 r.

4. Terminarz

Konkurs trwa od 1 maja do 14 lipca. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

5. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.

Tematem przewodnim fotografii jest „Thank you”.

Zdjęcie powinno pokazywać osobiste historie obrazujące dlaczego Polacy są wdzięczni  Irlandii i Irlandczykom  i za co chcą powiedzieć „dziękuje”(np.: za gościnność, za prace którą tu znaleźliśmy, za spełnianie się tutaj, za miłość którą niektórzy tu znaleźli), lub historie mieszkańców Irlandii którzy są wdzięczni ze Polacy tutaj mieszkają.

Fotografie powinny posiadać 1 autora. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

Fotografie, o maksymalnym rozmiarze 8MB należy przesłać emailem na adres: thankyou@forumpolonia.org lub poprzez Dropbox lub GoogleDrive.

Fotografia powinna być w formacie JPG (bez kompresji) lub TIFF o wymiarach minimum 3266 x 2450 pikseli.

Wszystkie pliki należy zatytułować wg schematu – imie_nazwisko_tytul_zdjecia

Do każdego zdjęcia należy dołaczyć krótki (maksymalnie 250 znaków) opis z uzasadnieniem dlaczego fotografia pasuje do tematyki konkursu wraz informacja gdzie i kiedy zostało zrobione, imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe autora zdjęcia.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia fotografii niespełniających kryteriów jakościowych.

Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych ForumPolonia, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych

Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury wybierze prace które zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej, oraz przyzna trzy nagordy, ktore zostana wreczone autorom zdjec w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 wrzesnia 2014 roku.

6.Postanowienia końcowe

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i  działaniach promocyjnych Organizatora.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury.

 

 

Share