Zgodnie z zapowiedzi? zaczynamy dzia?a?. Jak na razie strona w powijakach. Stan surowy. W miar? wolnego czasu b?d? przybywa? nowe elementy. Pierwszym etapem jest utworzenie forum, gdzie b?dziemy mogli wymienia? si? pomys?ami i komentowa? wszystko na bie??co.

A zatem zagl?dajcie tu cz?sto i nie tra?cie nadziei. Ju? teraz proponuj? zasubskrybowa? kana? RSS.

Share