fot. Monika Chmielarz

Forum Polonia rozpoczyna dziś (10.05.2024) kampanię, której celem jest informowanie i zachęcanie Polonii do głosowania w nadchodzących wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego. Organizacja zdecydowała się przeprowadzić kampanię, aby wypełnić lukę pozostawioną przez inne organizacje pożytku publicznego, które koncentrują się głównie na rejestrowaniu migrantów tylko do wyborów samorządowych. Prawie 300 000 migrantów w wieku uprawniającym do głosowania mieszkających w Irlandii posiada paszport Unii Europeajskiej i może przenieść swoje prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na region Irlandii.

Barnaba Dorda, przewodniczący Forum Polonia, powiedział: „Migranci z UE, a wśród nich polscy migranci, mają niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Według spisu ludności z 2022 r. 1 na 2 migrantów w wieku uprawniającym do głosowania mieszkających w Irlandii posiada paszport UE. Jednak tylko 1 na 4 migrantów z UE jest zarejestrowanych do głosowania w Irlandii. Niestety ani partie polityczne ani organizacje pożytku publicznego praktycznie nie podejmuj wysiłków, aby zachęcić migrantów z UE do głosowania na kandydatów z Irlandii w wyborach do UE”.

Migranci posiadający paszport jednego z 27 krajów UE, którzy chcą głosować na kandydatów z Irlandii w wyborach do UE, mają czas do poniedziałku 20 maja na zarejestrowanie się jako wyborcy. Ponieważ wybory samorządowe i wybory do UE odbywają się tego samego dnia, organizacja będzie zachęcać także polskich migrantów do rejestrowania się w wyborach samorządowych.

Teresa Buczkowska, Sekretarz Forum Polonia i koordynatorka kampanii powiedziała: „Ważne jest, aby migranci uczestniczyli w wyborze irlandzkich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i wyborach lokalnych, ponieważ mieszkamy w Irlandii, płacimy tu podatki i to irlandzcy politycy mają wpływ na naszą codzienną jakość życia swoimi decyzjami. Interesy naszej diaspory muszą być reprezentowane.”

Organizacja planuje kampanię internetową z wykorzystaniem filmów i plakatów, sesje informacyjne  w Dublinie oraz seminaria internetowe, aby dotrzeć do Polonii poza Dublinem. Po upływie terminu rejestracji organizacja będzie kontynuować kampanię zachęcającą polskich migrantów do głosowania 7 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach samorządowych, które odbędą się tego samego dnia.

Kampania jest możliwa dzięki hojnemu wsparciu Ambasady RP w Irlandii.

Teresa Buczkowska, koordynator kampanii razem z członkami zarządu Forum Polonia, Wojkiem Białkiem i Barnabą Dorda.
fot. Monika Chmielarz
Share