1 maja 2024 roku, z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedstawiciele polskiej społeczności spotkali się z Joe O’Brienem, ministrem ds. Rozwoju Społecznego, Integracji i Organizacji Charytatywnych, w Leinster House w Dublinie. Minister przyjął delegację z entuzjazmem, chwaląc wkład Polaków w rozwój Irlandii.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na znaczący wkład Polaków w gospodarkę poprzez płacenie podatków i konsumpcję, a także na ich rolę w wypełnianiu luk na rynku pracy.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele różnych sektorów polskiej diaspory zaznaczyli, jak ważne są działania na rzecz dalszej integracji, w tym poprawa dostępu do usług państwowych dla osób słabo mówiących po angielsku, co stanowi barierę w pełnym dostępie do wielu istotnych usług.

Zwrócono również uwagę na paradoks integracji: choć wielu Polaków wydaje się być dobrze zintegrowanych z irlandzkim społeczeństwem, w rzeczywistości napotykają oni na liczne trudności, które uniemożliwiają pełne włączenie się. Szczególnie dotyczy to ścieżek kariery, gdzie Polacy rzadko osiągają pozycje kierownicze, co ogranicza ich widoczność jako wzorców do naśladowania w społeczeństwie.

Zakończono spotkanie z nadzieją, że wyznaczy ono początek częstszej i otwartej komunikacji między rządem a przedstawicielami polskiej społeczności. Podkreślono, że takie dialogi i konkretne działania są kluczowe dla rzeczywistej poprawy jakości życia i integracji polskich migrantów w Irlandii. Podziękowano ministrowi za zaproszenie i możliwość przedstawienia sukcesów oraz wyzwań polskiej diaspory.

Share