On Sunday, 15th March – our traditional IPS St Patrick’s Celebration will be held in the Polish House (20 Fitzwilliam Place) 4pm – 7 pm

Irish coffee- Irish music -Irish craic

You all are invited to come and to bring your friends. Children welcome.Z okazji Festiwalu ?w.Patryka i Narodowego ?wi?ta Irlandii Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza w niedziel? 15 marca na tradycyjne spotkanie w Domu Polskim godz.16-19

Irish Coffee – kawa po irlandzku

muzyka irlandzka

dobry humor i dobra zabawa

Zapraszamy do udzia?u osoby graj?ce na ró?nych instrumentach (i ta?cz?ce po irlandzku!). Wszyscy s? bardzo mile widziani.

Niechaj ?wi?ty Patryk da Wam wszystkim my?l pogodn?, ?yczliwy u?miech i du?o, du?o zdrowia!

Share