Szkolenie Samorządowe

Szkolenie Samorządowe w Irlandii jest organizowane przez Forum Polonia, Stowarzyszenie Szkoła Liderów w ramach Programu Szkoła Liderów Polonijnych. Współorganizatorem jest Ambasada RP w Dublinie. Odbędzie się ono w dniach 2 – 8 września 2013 roku. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca!


Szkolenie skierowane jest do osób, które:
• chcą kandydować w wyborach samorządowych w Irlandii,
• lub chcą zaangażować się w kampanie wyborcze przed tymi wyborami,
• lub chcą aktywnie zachęcać polską społeczność do udziału w wyborach i aktywnego udziału w życiu politycznym i społecznym Irlandii.

Dzięki Szkoleniu Samorządowemu chcemy uczestników wzmacniać, inspirować, dać praktyczne narzędzia do lepszej integracji i angażowania lokalnych społeczności, w tym zainteresowanych większym udziałem polskiej społeczności w lokalnej polityce. Chcemy też zachęcić do współpracy między sobą, jak i z podobnymi ludźmi w Polsce i w Irlandii.

PROGRAM

REKRUTACJA

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, koszt uczestnictwa w wizytach studyjnych.

Projekt Szkolenia Samorządowego w Irlandii jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Share